Πρόσκληση 22ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

22η   Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016

 

 

ΚΙΑΤΟ 30/09/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 14681

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                        

                                                

   Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην 22η Τ Α Κ Τ Ι Κ Ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) την ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016                                            και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1.

Προβλήματα λειτουργίας του Σχολικού Συγκροτήματος, της Τ. Κ. Καλλιάνων .

 
Print Friendly, PDF & Email