Πρόσκληση 22ης/2016 Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (24-08-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 24-08-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.:12527

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Πανάγου                   Αθανάσιο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 24ην Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :

                                                             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ       ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Περί συζητήσεως της ενστάσεως της AMBER   HELLASE.Π.Ε. κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού και κατά της διακήρυξης της μελέτης του διαγωνισμού προμήθειας λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού.
  Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω του περιορισμένου χρόνου της δημοπρασίας που θα διεξαχθεί την 25ην Αυγούστου 2016.

                       

Print Friendly, PDF & Email