Πρόσκληση 21ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (02-08-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 29-07-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.:11508

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Πανάγου                   Αθανάσιο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 2αν Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :

                                                             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ       ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
 2 Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016.
 3 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων.
 4 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.
 5 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 120,00€ της δικηγόρου Ασπασίας Χατζοπούλου για διενέργεια ελέγχου τίτλων στο Υποθηκοφυλάκειο Σικυώνος σε υπόθεση αυθαίρετης κατάληψης τμήματος δημοτικού δρόμου ευρισκομένου στην Τ.Κ. Διμηνιού
 6 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 89,00€ της δικηγόρου Ασπασίας Χατζοπούλου για σύνταξη και κατάθεση αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά των Ανδρέα και Ελευθερίου Παπαδόπουλου του Γεωργίου, λόγω της εξ αυτών     αυθαίρετης κατάληψης τμήματος δημοτικού δρόμου ευρισκομένου στην Τ.Κ. Διμηνιού.
 7 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 59,00€ της δικηγόρου Χρυσούλας Κοτίνη για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, σε αίτημα προσωρινής διαταγής του Δήμου μας κατά της Χατζοπούλου Αλεξάνδρας, περί της απαγόρευσης διενέργειας στην   προαναφερθείσα οιασδήποτε υλικής πράξης επί του επίδικου δρόμου ευρισκομένου στην Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού.
 8 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 331,00€ του δικηγόρου   Απόστολου Σώκου για σύνταξη και κατάθεση πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, υπέρ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.λ.π.
 9

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 135,68€ του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για σύνταξη και κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά της Ευγενίας Δουβή, λόγω της εξ’ αυτής οφειλής μισθωμάτων και προς το σκοπό της συντηρητικής κατάσχεσης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της.

 10 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 166,16 € του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για σύνταξη σημειώματος και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Διαδ. Ασφ. Μέτρων), κατά την εκδίκαση αιτήματος παροχής προσωρινής διαταγής περί συντηρητικής κατάσχεσης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ευγενίας Δουβή.
 11 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 292,64 € του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για σύνταξη σημειώματος και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Διαδ. Ασφ. Μέτρων), κατά την συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου μας, κατά Ευγενίας Δουβή περί συντηρητικής κατάσχεσης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της.
 12 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 212,04 € του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για σύνταξη και κατάθεση αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά Δουβή Ευγενίας, λόγω της εξ αυτής οφειλής μισθωμάτων ύψους 35.154,61€

                       

Print Friendly, PDF & Email