Πρόσκληση 21ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  
ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     
21η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
27 Σεπτεμβρίου 2016
Τ Α Κ Τ Ι Κ Η
ΚΙΑΤΟ  21/09/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 14031

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,   
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων
δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.                                                                              

                                                                                       
Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην  21η  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την                                                Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα  20:30′, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10,  για  συζήτηση επί των θεμάτων:
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

 α/α    τίτλος θέματος    
1.        Συγκρότηση  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» (2η Θητεία).
2.        Συγκρότηση  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ  Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων                                   «Η Μηκώνη» (2η Θητεία).
3.        Συγκρότηση ελεγκτικού οργάνου για την άσκηση αρμοδιοτήτων ελέγχου και βεβαιώσεων παραβάσεων Παιδότοπων, των διατάξεων του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α. 36873/2.7.2007 (ΦΕΚ Β’ 1364).  
4.        Αναγκαιότητα ανταλλαγής εδαφικής λωρίδας ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων με εδαφική λωρίδα συνιδιοκτησίας  Ειρήνης Χρυσικού & Ιωάννη Γαβαλά.
5.        Εκμίσθωση ή μη του Δημοτικού Ακινήτου που βρίσκεται στην οδό  Εθν. Αντίστασης στην                                                      Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου).
6.        Πρόταση έκδοσης Κανονισμού για διενέργεια εμποροπανηγύρεων κατά τις τοπικές εορτές της «Αγ. Σωτήρας» & «Παναγίας» από το Συμβούλιο Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου), με την αρ. 59/2016 απόφασή του.
7.        Διακοπή λειτουργίας καταστήματος ΔΕΗ στο Κιάτο.
8.        Έγκριση Πρακτικού καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΚΙΚΑ ΛΕΩΝΙΔΑ του Ιωάννη  στην                      Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας – Βασιλικού.
9.        Επιχορήγηση Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών  για το έτος 2016.
10.        Διαγραφή οφειλών από καταλόγους εισφοράς & αποζημίωσης ΠΕ Κανελλοπούλου-Σφαγεία.
11.        Διαγραφή χρεώσεων από καταλόγους Τ.Α.Π. της Δ.Ε. Σικυωνίων.
12.        Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών της Δ.Ε. Σικυωνίων.
13.        Ανάκληση της αρ. 346/2016 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση της αρ. 38/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» περί ανανέωσης ή μη συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ του προσωπικού των παιδικών σταθμών το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος ”Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”».
14.        Εγκατάσταση μηχανήματος αυτόματης ανάληψης χρημάτων (Α.Τ.Μ.) της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, στο Δημαρχείο Κιάτου.
15.        Παράταση Σύμβασης Μίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΒΛΑΣΙΟΥ, στην οδό Περιάνδρου &  Ιπποκράτους 15,  για την στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
16.        Παράταση Σύμβασης Μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου), με «μισθώτρια» την ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου.
17.        Έγκριση της αρ. 23/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.»  περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού & δημιουργία νέων πιστώσεων».
18.        Έγκριση της αρ. 24/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ.  Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.»  περί «Ορισμού Ορκωτού Λογιστή για έλεγχο του Ισολογισμού χρήσεως 2016».
19.        Έγκριση της αρ. 74/2016 απόφασης (σε ορθή επανάληψη) του Ν.Π.Δ.Δ. Δημ. Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
20.        Έγκριση της αρ. 83/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημ. Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
21.        Χορήγηση άδειας τομής για ενίσχυση-επέκταση τηλεφωνικού δικτύου (Ο.Τ.Ε.) στην πλατεία Ελευθερίας.
22.        Έγκριση & Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη για επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Καισαρίου»
23.        Έγκριση & Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη για Ύδρευση Τ.Κ. Καστανιάς, Κυλλήνης & Καλιάνων από πηγές Κυλλήνης».
24.        Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΙΑΤΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΛΙΣΣΩΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΣΩΤ. ΠΟΥΛΟΥ» της αρ. 15/2015 μελέτης της Τ.Υ.
25.        Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αρ. 22/2014 μελέτης της Τ.Υ.
26.        Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ» της αρ. 20/2012 μελέτης της Τ.Υ.
27.        Ανάκληση  της αρ. 170/2016 απόφασης Δ.Σ. & της αρ. 248/2016 ΠΑΥ με ανάλογη ανατροπή Κ.Α. λόγω πληρωμής εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου Σικυωνίων από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, για το συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. «Τοπική Αυτ/ση, οι Προσφυγικές Ροές και το Μεταναστευτικό ζήτημα – Επιπτώσεις στην Κοινωνία , την Οικονομία και τον Τουρισμό»  στην Σάμο  2-3-4 Ιουνίου 2016.
28.        Έγκριση της αρ. 192/2016 απόφασης Ο.Ε. περί «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016»
29.        Έγκριση της αρ. 201/2016 απόφασης Ο.Ε. περί «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016»
30.        Έγκριση της αρ. 206/2016 απόφασης Ο.Ε. περί «Αποδοχή ποσού για -Καταβολή των μισθωμάτων σχολικών μονάδων που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μας, σύμφωνα με το 3852/2010 και αφορούν την χρονική περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2016- και τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»
31.        Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
32.        Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για ενίσχυση πιστώσεων για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μέχρι 31/12/2016.
33.        Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Print Friendly, PDF & Email