Πρόσκληση 20ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                          

                                                                       20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (25-07-2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 21-07-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.:11012

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Πανάγου                   Αθανάσιο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 25η Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :

                                                             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                  

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ       ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
  Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016.
  Ορισμός δικηγόρου   για την παροχή γνωμοδότησης   περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της από 13-07-2016 επιταγής προς εκτέλεση του Γεράσιμου Λύρα.
  Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση δικογράφων του Δήμου.

                       

Print Friendly, PDF & Email