Πρόσκληση 19ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                           ΟΡΘΗ   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                                       19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (18-07-2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 14-07-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.:10420

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Πανάγου                   Αθανάσιο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                   Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 18η Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :

                                                             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ       ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης   περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθ. 22/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.
  Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης   περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθ. 23/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.
  Ψήφιση πίστωσης για αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργοπούλου Χρήστου του Διονυσίου, ευρισκομένου στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού), μετά την έγκριση του πρακτικού καταλληλότητας και εκτίμησης   ακινήτου, με την αριθ. 243/28-06-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  Ψήφιση πίστωσης για αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Πετρόπουλου Βασιλείου του Αλεξάνδρου, ευρισκομένου στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού), μετά την έγκριση του πρακτικού καταλληλότητας και εκτίμησης   ακινήτου, με την αριθ. 244/28-06-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  Ψήφιση πίστωσης για αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Καραγκούνμη Παταπίας τέκνο Παναγιώτας Καραγκούνη, ευρισκομένου στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού), μετά την έγκριση του πρακτικού καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου, με την αριθ. 245/28-06-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  Ψήφιση πίστωσης για αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Ξύδη   Γεωργίου του Νικολάου, ευρισκομένου στην Τ. Κ. Μεσινού, μετά την έγκριση του πρακτικού καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου, με την αριθ. 275/13-07-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  Αποδοχή ποσού για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2016 και τροποποίηση προϋπολογισμού .
 

Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή μονοπατιού ερμηνείας περιβάλλοντος και παρατηρητηρίου πουλιών (LIFENAT/GR/000275».

 

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους

  Τροποποίηση Τεχν. προγράμματος & προϋπολογισμού   έτους 2016.
  Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 838/2015 απόφασης   του Διοικητικού Εφετείου   Τριπόλεως, κατόπιν   γνωμοδότησης δικηγόρου.

                                                                                                                      

Print Friendly, PDF & Email