Πρόσκληση 19ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

08 Σεπτεμβρίου 2016

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η

ΚΙΑΤΟ 02/08/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 13002

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 19η Τ Α Κ Τ Ι Κ Ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 08 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α τίτλος θέματος  
 1 Επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΣ, στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με την 256/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου .
 2 Έκθεση διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019
 3 Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Αναγνωριστική γεωλογική έκθεση υδροαρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Τιτάνης Δήμου Σικυωνίων».
 4 Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίαςΞΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου στην Τ.Κ. Μεσινού.
 5 Εκμίσθωση ή μη του Δημοτικού Ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Εθν. Αντίστασης στην Δ.Κ. Κιάτου.
 6 Εκμίσθωση ή μη του Δημοτικού Ακινήτου «Εξοχικό» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνα-Βασιλικού.
 7 Εκμίσθωση ή μη του Κοινοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.
 8 Εκμίσθωση ή μη του Κοινοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου.
 9 Δημιουργία αναρριχητικών πάρκων στο Δήμο Σικυωνίων.
 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 11 Έγκριση της αρ. 4/2016 απόφασης της Δημοτικής Επ. Παιδείας περί «Κατανομής λειτουργικών δαπανών 2016 των σχολείων Α’θμιας & Β’θμιας εκπαίδευσης ποσού 60.670,00€ (Γ’ Κατανομή)»
 12 Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε Οικονομικά αδύναμους πολίτες του Δήμου μας.
 13 Δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου στο Σύλλογο «ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» σύμφωνα με την § 2 της 238/2015 κανονιστικής.
 14 Επί αρ. πρωτ. 12354/19.08.2016 αιτήματος περί αγοράς πόσιμου νερού.
 15 Επί αρ. πρωτ. 11375/28.07.2016 αιτήματος περί πώλησης πόσιμου νερού, εντός διοικητικών ορίων Δήμου Σικυωνίων.
 16 Συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση του 1ου Rally Regularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
 17 ΨΗΦΙΣΜΑ   για την πανελλήνια εκστρατεία περιορισμού του Καπνίσματος σε δημόσιους χώρους της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
 18 Εξέταση της με αρ. πρωτ. 11993/10.08.2016 ένστασης κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αρ. 11/2011 μελέτης της Τ.Υ. και έγκρισή του.
 19 Αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ (LIFE12 NAT/GR/000275» και προσδιορισμός ανάθεσης.
 20 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»της αρ. 27/2014 μελέτης.
 21 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ»της αρ. 6/2015 μελέτης.
 22 Έγκριση της αρ. 74/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημ. Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»
 23 Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης   περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (πυροπροστασία – ΣΑΤΑ 2014 =24,60€ = από ΣΑΤΑ 2016=24.575,40€).
 24 Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης   περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» (πυροπροστασία – ΣΑΤΑ 2016)
 25 Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης   περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» (πυροπροστασία – ΣΑΤΑ 2016)
 26 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Print Friendly, PDF & Email