Πρόσκληση 18ης/2017 τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα   3 Ιουλίου 2017

 

Κιάτο   23/06/2017

Αρ. πρωτ.: 10081

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην 18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου                           του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)                                   την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017και ώρα 20:30′, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Έγκριση της αριθ. 38/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης» μετά την αριθ. 11304/13-6-2017 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.
 1. 2.
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Σικυωνίων.
 1. 3.
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη έκτακτων αναγκών έτους 2017.
 1. 4.
Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής Ρομά, από ακίνητο ιδιοκτησίας Δήμου Σικυωνίων που βρίσκεται όπισθεν δημοτικού σταδίου.
 1. 5.
Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΚΑΝΕΛΛΟΥ από Δημοτική εδαφική λωρίδα στην Τ.Κ. Καισαρίου.
 1. 6.
Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ   ΔΗΜ. στην Τ.Κ. Μεσινού.
 1. 7.
Ανάκληση της αρ. 195/2017 απόφασης ΔΣ περί: «Επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων».
 1. 8.
Ανάκληση της αρ. 196/2017 απόφασης ΔΣ περί: «Επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων».
 1. 9.
Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων.
 1. 10.
Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων.
 1. 11.
Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους δημότες.
 1. 12.
Καθορισμός Ειδικής αμοιβής Δικηγόρου ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 3463/2006 του Κώδικα Δ.Κ.
 1. 13.
Αναγκαιότητα εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην οδό Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στο Κιάτο (περιοχή ΚΤΕΛ).
 1. 14.
Αναγκαιότητα τακτοποίησης Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο αλσύλλιο της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού .
 1. 15.
Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας   & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων.
 1. 16.
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2017».
 1. 17.
Προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2017, έπειτα από διαγωνισμό.
  Έγκριση παύσης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.
 1. 19.
Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην διεξαγωγή Αγώνων Τριάθλου στη Λίμνη Δόξα 2017.  
 1. 20.
Επί αιτήματος κατοίκων Νεάπολης για μονοδρόμηση της οδού Μπότσαρη.
 1. 21.
Παραχώρηση χρήσης της πλατείας Τ.Κ. Κεφαλαρίου ΔΕ Στυμφαλίας στο ΔΟΥΒΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ την 19/07/2017.
 1. 22.
Επί αιτήματος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνου περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός του πεζόδρομου της οδού Κλεισθένους στο Κιάτο.
 1. 23.
Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν καταστήματος ιδιοκτησίας ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ   στην οδό Πετμεζά 24 στο Κιάτο .
 1. 24.
Παραχώρηση χρήσης αιθουσών και προαύλιου χώρου αποθηκών ΑΣΟ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2017.
 1. 25.
Επί αιτήματος ενοίκων πολυκατοικίας της οδού Ανδρούτσου 2 & Κοββατζή για μεταφορά της σκηνής Σικυωνίων εκδηλώσεων.
 1. 26.
Υποβάθμιση σχολικών μονάδων Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
 1. 27.
Έγκριση της αρ. 2/2017 απόφαση Τ.Κ. Ψαρίου περί «Αξιοποίησης αγωγού υδροαδρευτικής γεώτρησης μεταφοράς ύδατος».
 1. 28.
Επί του από 30-05-2017 εγγράφου του Εκπροσώπου Τ.Κ. Ασπροκάμπου περί μεταφοράς ποσού από το έργο «Εκβάθυνση Γεώτρησης στη θέση «Λαιμού» για την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση   γεώτρησης στη θέση «Κοδέλα της Τ.Κ. Ψαρίου» για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς ύδατος .
 1. 29.
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ) έτους 2017.
 1. 30.
Έγκριση της αρ. 44/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
 1. 31.
Έγκριση της αρ. 63/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου»
 1. 32.
Έγκριση της αρ. 64/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
 1. 33.
Αναγκαιότητα και έγκριση σχεδίου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης Λιμένα Κιάτου».
 1. 34.
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για μετατόπιση δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία Κιάτου, μετά την κατασκευή έργων υποδομής.
 1. 35.
Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας».
 1. 36.
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση ισογείου Δημοτικού κτιρίου (κληροδότημα Σπυρόπουλου ) σε Νηπιαγωγείο» της αριθ.2/2016 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 37.
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση περιοχής πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού» της αρ. 50/2011 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 38.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Διαμόρφωση ισογείου δημοτικού κτιρίου (Κληροδότημα Σπυρόπουλου) σε Νηπιαγωγείο» της αρ. 2/2016 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 39.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους» της αρ. 03/2013 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 40.
Έγκριση της αρ. 196/2017 απόφασης Ο.Ε. περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
 1. 41.
Έγκριση της αρ. 197/2017 απόφασης Ο.Ε. περί «Τροποποίησης Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για Αποζημίωση αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., μετά την αρίθμ. 24113/06-02-2017 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση θεραπείας της ως άνω αναφερόμενης εταιρείας, κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ψαρίου}»
 1. 42.
Έγκριση της αρ. 203/2017 απόφασης Ο.Ε. περί Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων τρέχοντος έτους, για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), για το δ’ τρίμηνο του έτους 2016.
 1. 43.
Έγκριση της αρ. 204/2017 απόφασης Ο.Ε. περί Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2017, για την εκτέλεση του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες Δ.Ε. Σικυωνίων».
 1. 44.
Έγκριση της αρ. 208/2017 απόφασης Ο.Ε. περί Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2017.
 1. 45.

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2017 τρέχοντος έτους.

(Απόφαση Υπ. Εσ. «Περί χρηματοδότηση για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις)

 1. 46.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2017.
 1. 47.
Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου & Δήμου Σικυωνίων για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχ. Σικυώνας».
Print Friendly, PDF & Email