Πρόσκληση 18ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (11-07-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 06-07-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               Aριθ. Πρωτ.:10038

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Πανάγου                   Αθανάσιο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                   Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 11η Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :

                                                             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                               

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ       ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού έτους 2015 .

  Έγκριση Τεχν. προδιαγραφών & Καθορισμός όρων Διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού».
  Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης Τ. Κ Μποζικών του Δήμου Σικυωνίων .
  Αποδοχή Δωρεάς του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κοκκινιάς «Η ΕΣΤΙΑ» για την συμμετοχή του στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Κ. Διμηνιού (περιοχή Κοκκινιάς )   .
  Αποδοχή δωρεάς ποσού 1.000 € από τον κ. Ρέστα Βλάσιο για την κατασκευή και τοποθέτηση των ειδικών πινάκων ανάρτησης πένθιμων αγγελτηρίων ,
  Έγκριση της αριθ. 125/2016 απόφασης Δημάρχου περί: «Ορισμού Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Κορωνιώτη Σωτ. για επίδοση δικογράφων».
  Έγκριση της αριθ.78/2016 απόφασης Δημάρχου περί: «’Ορισμού του δικηγόρου Σώκου Απόστ. προκειμένου να καταθέσει για λογαριασμό του Δήμου παρέμβαση κατά της Γκιούλη Ευαγ.   κ .λ. π.».      
  Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιων του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, σε άσκηση Ανακοπής του Κίσσα Μιχ. περί : Ακύρωσης της αριθ. 98/ 2016 απόφασης Δημάρχου .
  Έγκριση δαπάνης αμοιβής της δικηγόρου Παπαδοπούλου Σοφίας για σύνταξη εξώδικης πρόσκλησης – διαμαρτυρίας – δήλωσης κατά της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.  
 

Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων, κατά της υπ’αριθ. 838/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ορισθέντος δικηγόρου .

  Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου, έτους 2016.
 

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους

  Τροποποίηση Τεχν. προγράμματος & προϋπολογισμού   έτους 2016.


                                                               

Print Friendly, PDF & Email