Πρόσκληση 18ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                     ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

18η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

12 Αυγούστου 2016

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η

ΚΙΑΤΟ 08/08/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 11795

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 18η Τ Α Κ Τ Ι Κ Ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την12Αυγούστου 2016ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α τίτλος θέματος  

 1

Συμπλήρωση της αρ. 249/2016 απόφασης Δ.Σ. περί «Ορισμού μέλους στην Επιτροπή Γνωμάτευσης Αισθητικής Αρτιότητας».
 2 Τροποποίηση της αρ. 354/2015 απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου μας.
 3 Τροποποίηση της 13/2015 απόφασης Δ.Σ. περί Ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου μας, στο Α/θμιο & Β/θμιο συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων Ν. Κορινθίας, λόγω παραίτησης.
 4 Επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΣ, στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με την 256/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου .
 5 Παραχώρηση της πλατείας Τ.Κ. Γκούρας, για εκδήλωση στον Πανφενεατικό Αθλητικό Σύλλογο, στις 18/08/2016 έως το πρωί της 19/08/2016.
 6 Παραχώρηση προαυλίου χώρου & αίθουσας εκδηλώσεων του Λυκείου Γκούρας, στο Σύλλογο γυναικών Φενεού για εκδήλωση στις 20 & 21 Αυγούστου 2016.
 7 Αίτημα για κοπή δένδρων στην οδό Βοέδα στο Κιάτο.
 8 Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού από βυτιοφόρο όχημα ιδιοκτησίας Βαρδουνιώτη Γεωργίου, στο Δήμο Σικυωνίων.
 9 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ που βρίσκεται στην οδό                     Περιάνδρου 112 & Πελλήνης 20 στο Κιάτο.
 10 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας ΝΟΥΣΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑΣ που βρίσκεται στην οδό   Ι. Πολέμη στο Κιάτο.
 11 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ που βρίσκεται στην οδό                     Ποσειδώνος 25 στο Κιάτο.
 12 Συνδιοργάνωση στρογγυλής τράπεζας για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνας.
 13 Προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016, έπειτα από διαγωνισμό.
 14 Έγκριση της αρ. 31/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» περί 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 15 Εξέταση της με αρ. πρωτ. 4604/07.04.2016 ένστασης κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ της αρ. 22/2012 μελέτης της Τ.Υ.
 16 Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ της 50/2011 μελέτης.
 17 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ) της αρ. 01/2015 μελέτης.
 18 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ.   ΜΟΣΙΑΣ της αρ. 3/2015 μελέτης.
 19 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ) της αρ. 1/2015 μελέτης.
 20 Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2016.
Print Friendly, PDF & Email