Πρόσκληση 18ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 07-06-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                  Κιάτο,                   02-06-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:            8813

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 7η Ιουνίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου ¨Εργασίες Συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στ διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων & επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες¨.
2. Έγκριση ή μη Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την ¨Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων¨ [2ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Δήμος Σικυωνίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο), 3ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.) και 4ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)].
3. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2016.
4. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Καλλιάνων.
5. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου).
6. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο κο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων του Δήμου.
7. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο κα Γκαβάγια Γεωργία για «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)».
8. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο κα Χαρίκλεια Λούτα για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.
9. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
10. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
11. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
12. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email