Πρόσκληση 17ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

25 Ιουλίου 2016

 

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η

 

ΚΙΑΤΟ 21/07/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 11038

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                         

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 17η Τ Α Κ Τ Ι Κ Ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 25Ιουλίου 2016 ημέρα                                     Δε υ τ έ ρ α και ώρα 20:30,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α τίτλος θέματος
 1. 1.
Μεταστέγαση του Γυμνασίου της Τ.Κ. Καλλιάνων της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων..
 1. 2.

Συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου: «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση,

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 1. 3.

Συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου: «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης» .

 1. 4.

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στον Τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο

μας.

 1. 5.
Ανάκληση της 156/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Έγκριση της αριθ. 13/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων για την Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων.
 1. 6.
Ανάκληση της 157/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έκδοση Κανονισμού επιβολής Τελών χρήσεως του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων.
 1. 7.
Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.) του Δήμου Σικυωνίων ( σύμφωνα με το άρθρο 78του ν. 3852/2010 ).
 1. 8.
Εξουσιοδότηση Δημάρχου   περί της δρομολόγησης των προβλεπόμενων εκ του νόμου ενεργειών, λόγω της μη τήρησης από το Δήμο Κορινθίων των εγκριθέντων περιβαλλοντικών   όρων που αφορούν την υδροδότηση του προαναφερθέντος από τις πηγές της Δ.Ε. Στυμφαλίας.
 1. 9.
Απολογισμός ομαδικών στειρώσεων ζώων συντροφιάς .
 1. 10.
Επί του με αριθ. πρωτ. 10360/11-7-2016 αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου περί: «Διοργάνωση ΛΕΥΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ στο Κιάτο την 30-7-2016» .
 1. 11.

Παραχώρηση χρήσης χώρου της Πλατείας Πλουμιστού στην Δ. Κ. Σικυωνίων για τοποθέτηση

Ψησταριάς την 5η και 6η Αυγούστου 2016.

 1. 12.
Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε Οικονομικά αδύναμους πολίτες του Δήμου μας.
 1. 13.
Παράταση μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στον α’ όροφο επί της οδού Αστέρι Κοββατζή στην Δ. Κ. Σικυωνίων
 1. 14.
Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού με σκοπό την κατάθεση εσόδων για την εκπλήρωση των Εκπαιδευτικών και Φιλανθρωπικών σκοπών του Ιδρύματος Υποτροφιών «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» .
 1. 15.
Επί του με αριθ. πρωτ. 7726/1-6-2016 αιτήματος της Παπαγιαννοπούλου Μαγδαληνής .
 1. 16.
Επί του με αριθ. πρωτ. 24/18-7-2016 αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου, «ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ» .
 1. 17.
Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (διαμονή) επιστημόνων στο πλαίσιο του 3ου τακτικού Καλοκαιρινού Σχολείου (Summer School) που θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην πόλη του Κιάτου .
 1. 18.
Αναγκαιότητα εγκατάστασης ανελκυστήρα   στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου.
 1. 19.
Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης Τ. Κ. Μποζικών .
 1. 20.
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Ψαροπούλου Δέσποινας που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 6 στην Δ.Κ. Σικυωνίων .
 1. 21.
Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: Επισκευή-Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου, της αρ. 20/2012 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 22.
Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά, της αρ. 02/2013 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 23.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση -Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου, της αρ. 94/2009 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 24.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση «ΤΡΥΠΑ» Τ.Κ. Καισαρίου, της αρ. 10/2015 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 25.
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: Επισκευή & Αποκατάσταση Παραλιακής Γέφυρας στον ποταμό Κύριλλο του Δήμου Σικυωνίων , της αρ. 20/2014 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 26.
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ τακτοποιητικού) του έργου: «Επισκευή – Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων στις Τ.Κ. Σικυώνος & Μεσινού και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαλιωτίου».
 1. 27.
Έγκριση της 65/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2013».
 1. 28.
Έγκριση της 66/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2014».
 1. 29.
Έγκριση της 67/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2015».
 1. 30.
Έγκριση της 69/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
 1. 31.
Έγκριση της αριθ. 168/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή ποσού για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Α΄ Τριμήνου του έτους 2016 και Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
 1. 32.

Έγκριση της αριθ. 171/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση

Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για ένταξη έργων ΘΗΣΕΑ.»

 1. 33.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2016.
Print Friendly, PDF & Email