Αντίγραφο του Αντίγραφο του Αντίγραφο του Πρόσκληση 18ης/2015 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 07-07-2015
ΕΚΤΑΚΤΗ
ΚΙΑΤΟ 07/07/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 11498

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ
1. κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,
2. κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων
3. κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος (Κιάτου) Δήμου Σικυωνίων
4. κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 18η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) στις 07/07/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 με θέμα:

« Έγκριση της αριθ. 4/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου Καισαρείας) με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου Καισαρείας) για το έτους 2015 και ανάκληση της 215 /2015 απόφαση Δ.Σ. »

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του Αντίγραφο του Πρόσκληση 18ης/2015 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 07-07-2015
ΕΚΤΑΚΤΗ
ΚΙΑΤΟ 07/07/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 11498

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ
1. κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,
2. κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων
3. κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος (Κιάτου) Δήμου Σικυωνίων
4. κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 18η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) στις 07/07/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 με θέμα:

« Έγκριση της αριθ. 4/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου Καισαρείας) με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου Καισαρείας) για το έτους 2015 και ανάκληση της 215 /2015 απόφαση Δ.Σ. »

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 19ης/2015 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

19η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

28-07-2015

Ε Κ Τ Α Κ Τ Η

ΚΙΑΤΟ 28/07/2015

Αρ. πρωτ.: 12811

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 19η EKTAKTHσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την28/07/2015 ημέρα                          Τρίτη και ώρα 13:00′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α. Περίληψη θεμάτων ημερήσιας διάταξης
  1. 1. 
Έγκριση διενέργειας εκτάκτως & κατεπειγόντως της κατ’ εξαίρεση προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τη λειτουργία της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Κλημεντίου) για το έτος 2015.  
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 18ης/2015 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 07-07-2015
ΕΚΤΑΚΤΗ
ΚΙΑΤΟ 07/07/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 11498

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ
1. κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,
2. κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων
3. κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος (Κιάτου) Δήμου Σικυωνίων
4. κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 18η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) στις 07/07/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 με θέμα:

« Έγκριση της αριθ. 4/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου Καισαρείας) με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου Καισαρείας) για το έτους 2015 και ανάκληση της 215 /2015 απόφαση Δ.Σ. »

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 16ης/2015 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 ΠΡΟΣ
1.  κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,
2.  κ. κ. Βουλευτές Ν. Κορινθίας
3. κ.  Περιφερειάρχη  Πελοποννήσου
4. κ. Αντιπεριφερειάρχη  Ν. Κορινθίας
5. κ. κ. Περιφερειακούς Συμβούλους Ν. Κορινθίας
6. κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων
7. κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Σικυώνος (Κιάτου) Δήμου Σικυωνίων
8.  κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 16η  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό  Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) στις  22/06/2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00 με θέμα:« Συζήτηση και  λήψη απόφασης σχετικά με τη θεομηνία που έπληξε το Δήμο μας,  στις 18-6-2015»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email