Πρόσκληση 16ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17-05-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                  Κιάτο,                   12-05-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:            6921

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 17η Μαίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 1ου Πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων & επισκευής φθορών στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες».
2. Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην ΠΕ Κανελλοπούλου – Σφαγεία».
3. Έγκριση ή μη Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήµου και των Νοµικών του προσώπων».
4. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».
5. Έγκριση δαπάνης αμοιβής 400,00 € της δικηγόρου Μαρίνας Καλλιανιώτη, για σύνταξη γνωμοδότησης περί της παραίτησης ή μη του Δήμου Σικυωνίων από ασκηθείσα έφεση του προαναφερθέντος κατά της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», περί της εξαφάνισης ή μη της υπ’ αρίθμ. 455/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
6. Έγκριση δαπάνης αμοιβής 119,04 € του δικηγόρου Άγγελου Τσιφτσή (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΑΓ. ΚΩΣΤΑΡΑ – ΑΓ. ΤΣΙΦΤΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) για σύνταξη και κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά του Δημητρίου Αγγελίνα, κατόπιν της εξ’ αυτού αυθαίρετης κατάληψης Κοινοχρήστου χώρου ευρισκομένου στην Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ.
7. Έγκριση δαπάνης αμοιβής 73,16 € του δικηγόρου Άγγελου Τσιφτσή (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΑΓ. ΚΩΣΤΑΡΑ – ΑΓ. ΤΣΙΦΤΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής του Δήμου Σικυωνίων κατά του Δημητρίου Αγγελίνα, κατόπιν της εξ’ αυτού αυθαίρετης κατάληψης Κοινοχρήστου χώρου ευρισκομένου στην Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ.
8. Έγκριση δαπάνης αμοιβής 148,80 € της δικηγόρου Ελένης Σαρλά, για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 24065-426 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας,   Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία επιβλήθηκε στο Δήμο μας πρόστιμο 10.000,00€ .
9. Έγκριση δαπάνης αμοιβής 105,40€ και εξόδων 43,40€ της δικηγόρου Ελένης Σαρλά, για άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί ακύρωσης της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 24065-426 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας, με την οποία επιβλήθηκε στο Δήμο μας πρόστιμο 10.000,00€ .-
10. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
11. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
12. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
13. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email