Πρόσκληση 15ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
    
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Τ Α Κ Τ Ι Κ Η
ΚΙΑΤΟ 24/6/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:9349

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 15η  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 28/06/2016 ημέρα  Τ Ρ Ι Τ Η  20:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10,  για  να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

         
1.        Καταγγελία σύναψης σύμβασης χρησιδανείου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.   
2.        Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με τίτλο: «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)».
3.        Έγκριση του Α’ Ειδικού Προϋπολογισμού της αρ. 09/2016 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ».
4.        Έγκριση της αριθ. 40/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ  με θέμα : «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καθιέρωση  ειδικού τιμολογίου στις τρίτεκνες οικογένειες».  
5.        Καταγγελία αποδόμησης Παιδιατρικού Τμήματος από ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ
6.        Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, για  παράλληλη διάθεση ενός (1) Τεχνικού υπάλληλου του Δήμου μας, με σκοπό, την  άμεση και αποτελεσματικότερη εκτέλεση Πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων.
7.        Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
8.        Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού) .
9.        Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού)
10.        Έγκριση της αριθ. 7/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Λαύκας με θέμα: «Ένταξη έργου συντήρησης  χώρου γηπέδου μπάσκετ στην είσοδο  της Τ.Κ. Λαύκας»  
11.        Έγκριση της αριθ. 18/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Συζήτηση επί αιτήσεως της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος (Κιάτου) για διενέργεια εμποροπανηγύρεων τις ημέρες των θρησκευτικών εορτών, Μεταμόρφωση του Σωτήρος και Κοιμήσεως  Θεοτόκου.
12.        Ορισμός ενός μέλους στην Επιτροπή Γνωμάτευσης Αισθητικής Αρτιότητας ή Κρίσεως .
13.        Έγκριση της αριθ. 2/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής – Εξοχής Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Κλημεντίου – Καισαρίου με θέμα: «Υποβολή πρότασης στο Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας για την έκδοση απόφασης ανάληψης και λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης έτους 2016 .
14.        Έγκριση της αριθ. 3/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής – Εξοχής Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Κλημεντίου – Καισαρίου με θέμα: «Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2016» .
15.        Έγκριση της αριθ. 4/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής – Εξοχής Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Κλημεντίου – Καισαρίου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία της έτους 2016 .
16.        Έγκριση της αρ. 14/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. ”ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.” περί τροποποίησης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 για την τακτοποίηση Χρηματικού Υπολοίπου.
17.        Έγκριση της αρ. 15/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. ”ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.” περί τροποποίησης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 για  οφειλόμενα που δεν προβλέφθηκαν κατά την κατάρτιση του προυπολογισμού 2016 και δημιουργία νέων πιστώσεων.
18.        Έγκριση της αρ. 01/2016 απόφασης Τ.Κ. Σουλίου περί, «Αξιοποίησης προαυλίου χώρου του Δημοτικού Σχολείου».   
19.        Έγκριση της αριθ. 7/ 2016 απόφασης του Συμβουλίου  της Τ. Κ. Κρυονερίου με θέμα:  «Συζήτηση επί της με αριθ. πρωτ. 10097/15-6-2016 αιτήσεως του κ. Μυλωνά Ευάγγελου» .
20.        Επί του με αριθ. πρωτ. 8173/7-6-2016 εγγράφου του εκπροσώπου της Τ. Κ. Καστανιάς και του Προέδρου της Τ. Κ. Λαύκας με θέμα:  «Αντιμετώπιση προβλημάτων  λειψυδρίας».
21.        Επί του με αριθ. πρωτ.  8396/9-6-2016 αιτήματος της Δημοτικής Συμβούλου κ. Μαυραγάνη Κυριακής .
22.        Επί του  με αριθ. πρωτ.7958/3-6-2016 αιτήματος του κ. Μαρινάτου Ιωάννη περί «Άδεια κατάληψης Κοινόχρηστου χώρου του ποταμού Ελισσώνα της Δ. Κ  Σικυωνίων για τοποθέτηση Παιχνιδιών για παιδιά ηλικίας 3-13 ετών .
23.        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΚΟΔΕΛΑ’ Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ» .
24.        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ» .
25.        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ  Τ. Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ &  ΜΕΣΙΝΟΥ   & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ».
26.        Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ της αρ. 05/2012 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
27.        Επί του από 31/5/2016 εγγράφου της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.  Α.Ε. με θέμα: «Καθορισμός περιοχής παρέμβασης και υποβολή προτάσεων για τον σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
28.        Έγκριση απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
29.        Έγκριση της αριθμ. 137/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
30.        Έγκριση της αριθμ. 148/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
31.        Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
32.        Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 10ηΠανελλήνια Σύνοδο των ΦοΔ.Σ.Α με θέμα: «Παρόν και μέλλον στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων».

 

Print Friendly, PDF & Email