Πρόσκληση 14ης/2017 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     

14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Τρίτη 30 Μαΐου 2017

Κιάτο  26/05/2017
Αρ. πρωτ.: 8196

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)                                   την Τρίτη 30 Μαΐου 2017και ώρα 20:00′, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο: «Ενίσχυση υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων, Β΄ Ειδικός   προϋπολογισμός» με αρ. 11/2013.
 1. 2.
Επικαιροποίηση της αρ. 7/2017 μελέτης του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου δημοτικού σχολείου Κιάτου»
 1. 3.
Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου δημοτικού σχολείου Κιάτου» στο πλαίσιο πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος».
 1. 4.
Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας ΓΚΟΤΣΗ που βρίσκεται στην περιοχή «Βαλτσέικα» Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου. (14 ψήφους)
 1. 5.
Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής Σιμώτα Παντελή από δημοτικό αύλακα στην                 Τ.Κ. Λαλιωτίου.
 1. 6.
Ορισμός εκπροσώπου ως μέλος της Επιτροπής Διοικητικής Παράδοσης-Παραλαβής Δεξαμενών Πυρόσβεσης, που έχουν εγκατασταθεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων .
 1. 7.
Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων.
 1. 8.
Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων.
 1. 9.
Επί αιτήματος εφημερίδας «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ».
 1. 10.
Β’ Κατανομή έτους 2017, λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α’θμιας & Β’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
 1. 11.
Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ισχύος μέχρι 31/12/2019.
 1. 12.
Διαγραφή χρεώσεων από καταλόγους ΤΑΠ της Δ.Ε. Σικυωνίων.
 1. 13.
Διαγραφή χρεώσεων από καταλόγους Νεκροταφείων, Άρδευσης, Κλήσεων, Φωτισμού & Καθαριότητας, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων, Εισφοράς Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία της Δ.Ε.   Σικυωνίων.
 1. 14.
Δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου στη Δ/νση Α’ θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας για ημερίδα «Μαθητικό Πανηγύρι 2017» την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 (8.30′-13.30′), σύμφωνα με την §2 της 238/2015 κανονιστικής.
 1. 15.
Δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου στη ΣΤ’ ΤΑΞΗ του 1ου Δημοτικό Σχολείο Κιάτου, για θεατρική παράσταση, την Τετάρτη 14/06/2017 καθώς και για τις σχετικές πρόβες, σύμφωνα με την §2 της 238/2015 κανονιστικής.
 1. 16.
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο Ρουβά Στυλιανό.
 1. 17.
Παραχώρηση αίθουσας του Δημ. Σχολείου Αρχ. Σικυώνας-Βασιλικού στο Σύλλογο διδασκόντων του Νηπιαγωγείου, την Τετάρτη 14/06/2017 για την Καλοκαιρινή εκδήλωση.
 1. 18.
Παραχώρηση της κεντρικής Πλατείας Γκούρας για πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 11/06/2017
 1. 19.
Σύμφωνη γνώμη για τη διέλευση ποδηλάτων από Τ.Κ. Ασπροκάμπου-Καλλιάνων-Στυμφαλίας στα πλαίσια της διοργάνωση «Ποδηλατικός Αγώνας στο Δήμο Νεμέας».
 1. 20.
Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν ιδιοκτησίας Παγώνη Ευφροσύνης στη συμβολή των οδών Ι. Πολέμη 15 & Ρ. Φερραίου 5 στο Κιάτο.
 1. 21.
Επί προτάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για εορτασμό λειτουργίας 100 χρόνων Γυμνασίου Κιάτου.
 1. 22.
Επί αιτήματος κατοίκων Κρυονερίου περί άρδευσης περιοχής Πυρώνα.
 1. 23.
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων απογραφής έναρξης 01.01.2016, οικονομικών καταστάσεων 31.12.2016 και Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016, για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
 1. 24.
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων απογραφής έναρξης 01.01.2016, οικονομικών καταστάσεων 31.12.2016 και Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016, για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
 1. 25.
Αποζημίωση αναδόχου του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Ψαρίου».
 1. 26.
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανόρυξη Υδροαδρευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση ΤΡΥΠΑ Τ.Κ. Καισαρίου» της αρ. 10/2015 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 27.
Έγκριση της αρ. 153/2017 απόφασης Ο.Ε. περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
 1. 28.

Έγκριση της αρ. 165/2017 απόφασης Ο.Ε. περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»

 1. 29.
Έγκριση της αρ. 166/2017 απόφασης Ο.Ε. περί «Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος εκτελεστών έργων & προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»
 1. 30.
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργου ύδρευσης – αποχέτευσης στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία»
 1. 31.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Print Friendly, PDF & Email