Πρόσκληση 14ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
    
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Τ Α Κ Τ Ι Κ Η
ΚΙΑΤΟ 17/6/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:8954

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 14η  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 22/06/2016 ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  20:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10,  για  να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

     
1.        Επί σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση & την Αποκεντρωμένη Διοίκηση».
2.        Επί σχεδίου νόμου «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
3.        Καταγγελία αποδόμησης Παιδιατρικού Τμήματος από ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ.
4.        Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
5.        Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού)
6.        Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού)
7.        Έγκριση της αριθ. 18/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Συζήτηση επί αιτήσεως της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος (Κιάτου) για διενέργεια εμποροπανηγύρεων τις ημέρες των θρησκευτικών εορτών, Μεταμόρφωση του Σωτήρος και Κοιμήσεως  Θεοτόκου.
8.        Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, για  παράλληλη διάθεση ενός (1) Τεχνικού υπάλληλου του Δήμου μας, με σκοπό, την  άμεση και αποτελεσματικότερη εκτέλεση Πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων.
9.        Ορισμός ενός μέλους στην Επιτροπή Γνωμάτευσης Αισθητικής Αρτιότητας ή Κρίσεως .
10.        Έγκριση της αριθ. 2/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής – Εξοχής Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Κλημεντίου – Καισαρίου με θέμα: «Υποβολή πρότασης στο Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας για την έκδοση απόφασης ανάληψης και λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης έτους 2016 .
11.        Έγκριση της αριθ. 3/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής – Εξοχής Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Κλημεντίου – Καισαρίου με θέμα: «Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2016» .
12.        Έγκριση της αριθ. 4/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής – Εξοχής Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Κλημεντίου – Καισαρίου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία της έτους 2016 .
13.        Έγκριση της αρ. 14/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. ”ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.” περί τροποποίησης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 για την τακτοποίηση Χρηματικού Υπολοίπου.
14.        Έγκριση της αρ. 15/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. ”ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.” περί τροποποίησης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 για  οφειλόμενα που δεν προβλέφθηκαν κατά την κατάρτιση του προυπολογισμού 2016 και δημιουργία νέων πιστώσεων.
15.        Έγκριση της αριθ. 7/ 2016 απόφασης του Συμβουλίου  της Τ. Κ. Κρυονερίου με θέμα:  «Συζήτηση επί της με αριθ. πρωτ. 10097/15-6-2016 αιτήσεως του κ. Μυλωνά Ευάγγελου» .
16.        Έγκριση της αρ. 39/2016 απόφασης της Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) περί αιτήματος μετακίνησης φωτιστικού σώματος στο πεζοδρόμιο της οδού Πετμεζά 7.
17.        Επί του με αριθ. πρωτ. 8173/7-6-2016 εγγράφου του εκπροσώπου της Τ. Κ. Καστανιάς και του Προέδρου της Τ. Κ. Λαύκας με θέμα:  «Αντιμετώπιση προβλημάτων  λειψυδρίας».
18.        Επί του με αριθ. πρωτ.  8396/9-6-2016 αιτήματος της Δημοτικής Συμβούλου κ. Μαυραγάνη Κυριακής .
19.        Επί του  με αριθ. πρωτ.7958/3-6-2016 αιτήματος του κ. Μαρινάτου Ιωάννη περί «Άδεια κατάληψης Κοινόχρηστου χώρου του ποταμού Ελισσώνα της Δ. Κ  Σικυωνίων για τοποθέτηση Παιχνιδιών για παιδιά ηλικίας 3-13 ετών .
20.        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ» .
21.        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ  Τ. Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ &  ΜΕΣΙΝΟΥ   & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ».
22.        Επί του από 31/5/2016 εγγράφου της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.  Α.Ε. με θέμα: «Καθορισμός περιοχής παρέμβασης και υποβολή προτάσεων για τον σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
23.        Έγκριση της αριθμ. 137/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
24.        Έγκριση της αριθμ. 148/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
25.        Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Print Friendly, PDF & Email