Πρόσκληση 14ης/2018 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             14ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (16-10-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο    12-10–2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 224

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης               

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                   Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                 Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 16ην Οκτωβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδα Τρίτη ώρα 13: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4 Περί παραχωρήσεως   του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου   Κιάτου στον κ. Δομετίου Άννη- Γεώργιο στις 25-11-2018.
5 Περί παραχωρήσεως   δέκα (10) αιθουσών στο κτήριο   του 1ου   Γυμνασίου Κιάτου   στο Παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Ν. Κορινθίας την 10-11-2018.
6 Έγκριση και διάθεση πίστωσης για απομάκρυνση τρωκτικών   από το Γυμνάσιο και Λ.Τ. Γκούρας.
7 Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την αναγόμωση πυροσβεστήρων σε όλα τα Σχολεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
8 Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την διαχωρισμό αιθουσών διδασκαλίας στο Γυμνάσιο   και Λ. Τ. Καλλιάνων.

                        

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email