Πρόσκληση 13ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η

ΚΙΑΤΟ 3/6/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:8015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 13η Τ Α Κ Τ Ι Κ Ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 8/06/2016 ημέρα   Τ ε τ ά ρ τ η    ώρα 20:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

1.        Έγκριση της αριθ. 10/2016 μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Τ. Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».   
2.        Επί του με αριθ. πρωτ. 5591 /25-4-2016 αιτήματος της Επιτροπής κατοίκων Οικ.  Νεάπολης Κιάτου με θέμα:  «Κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Μ. Μπότσαρη» .    
3.        Έγκριση Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας και Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων 2014-2020 και ορισμός  υπευθύνων  των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων .
4.        Ορισμός υπευθύνων ανά υπηρεσία για το Σύστημα Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ  2014-2020 που θα αναλάβει και θα διαχειριστεί ο Δήμος Σικυωνίων .
5.        Δωρεά χρηματικού ποσού στο Ν.Π.Δ.Δ. « ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο496κ.ε) .
6.        Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε Οικονομικά αδύναμους πολίτες του Δήμου μας.
7.        Τροποποίηση της αριθ. 441/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την σύνθεση της Ομάδας εργασίας  για την υποστήριξη του προγράμματος LIFE- ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (LIFE-12 ΝΑΤ/
GR/ 000275) .
8.        Συγκρότηση Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας Δήμου Σικυωνίων .
9.        Έγκριση της αριθ. 28/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Σικυωνίων με θέμα: «Χορήγηση άδειας τοποθέτησης bollards (κολωνάκια ) στη συμβολή των οδών Σικυώνος και Περιάνδρου».
10.        Εκμίσθωση ή μη του 1ου ορόφου του Δημοτικού Αναψυκτηρίου  που βρίσκεται στην οδό Λυκούργου (πλησίον ποταμού Ελισσώνα) στην Δ.Κ. Κιάτου .  
11.        Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην διεξαγωγή Αγώνων Τρίαθλου  στη Λίμνη Δόξα .  
12.        Διοργάνωση συνάντησης ( παράθεση γεύματος)  προς τιμή των Εθελοντών Καθηγητών του Κοινωνικού Φροντιστηρίου  του Δήμου Σικυωνίων, μετά την Ολοκλήρωση του 3ου έτους λειτουργίας του .
13.        Αναγκαιότητα Εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου (δυο (2) ορόφων) που βρίσκεται στην Τ. Κ. Μεσινού, της Δημοτικής Ενότητας Φενεού.     
14.        Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στην Τ. Κ. Μεσινού της Δημοτικής Ενότητας Φενεού του Δήμου Σικυωνίων .
15.        Αναγκαιότητα Εκμίσθωσης ή μη αγροτεμαχίων (από αναδασμό στην Δημοτική Ενότητα Φενεού .
16.        Παραχώρηση προαύλιου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην «Ένωση Μικρασιατικών Νεάπολης Κιάτου – Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης»,   για πραγματοποίηση εκδήλωσης .  
17.        Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» σύμφωνα με την 12/2015 μελέτη της Τ.Υ
18.        Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ».
19.        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ » .
20.        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΩΝΙΩΝ» .
21.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (πλην πρώην Δημοτ. Σχολείου Τ.Κ. Μοσιάς , & Δημοτ. Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου)» αριθ. 21/2014 μελέτης της Τ.Υ.    
22.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ» της αριθ. 17/2014 μελέτης της Τ.Υ.    
23.        Έγκριση της αριθμ. 112/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
24.        Έγκριση της αριθμ. 123/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
25.        Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

 

Print Friendly, PDF & Email