Πρόσκληση 12ης/2018 Έκτακτης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             12ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (14-9-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   12-09–2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 198

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης               

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                   Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                 Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 14ην Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδα Παρασκευή ώρα 13: 30 μ. μ. σε  ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση πρακτικού τριμελούς επιτροπής για την πρόσληψη τριών (3) θέσεων καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωση έργου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του 2ου Γυμνασίου και Εσπερινού Κιάτου (2)   θέσεις καθώς και 1ου ΓΕΛ   Κιάτου (1) θέση.
2 Παραχώρηση   χώρου   στο 1ο ΓΕΛ Κιάτου για την λειτουργία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Κιάτου .
3 Ληξιπρόθεσμη οφειλή   προς την   ΔΕΗ ΑΕ. Για το 1ον ΕΠΑ. Λ – 2ο ΓΕΛ – 1ο Ε. Κ. Κιάτου, ποσού (39.725,00)€
4 Έγκριση   και διάθεση πίστωσης,   για την   αντικατάσταση κεντρικών στύλων καλοριφέρ στο Γυμνάσιο Κρυονερίου.
5 Έγκριση και   διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του προαυλίου χώρου   του   Γυμνασίου Καλλιάνων.
Η παρούσα   συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω   καταληκτικών ημερομηνιών, με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου.

                        

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email