Πρόσκληση 12ης/2016 Ειδικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η

ΚΙΑΤΟ 3/6/2016

 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:7903

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 12η  Ε Ι Δ Ι Κ Η – Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 8/06/2016 ημέρα   Τ ε τ ά ρ τ η     ώρα 20:00′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10,  για να αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα :  

                                                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

1.  Εκλογή  Αντιπρόεδρος  Δημοτικού Συμβουλίου .

 

Print Friendly, PDF & Email