Πρόσκληση 12ης/2017 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20-11-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κιάτο 14 -11- 2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                         Aριθ. Πρωτ: 308

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ:Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Πανάγου Αθανάσιο
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Γεώργας Χρήστος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Ντρίμερης Δημήτριος
 7. Τσαμαντά Ελένη
 8. Κουκουμέλη Γεώργιος
 9. Σαλωνίτης Παναγιώτης
 10. Βυτινιώτης Αλέκος

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20 Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αποδοχή Χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2017-2018.
 2. Έγκριση αρχικού αιτήματος αναγόμωσης πυροσβεστήρων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
 3. Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης αναγόμωσης πυροσβεστήρων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.
 4. Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Καλλιάνων.
 5. Παραχώρηση αίθουσας του 1ου       Δημοτικού Σχολείου Κιάτου       για τη διενέργεια εξετάσεων στον Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Κορινθίας (PALSO).
 6. Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης προμήθειας γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου.
 7. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2016.

                                                        Ο Πρόεδρος της  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

                                                                       

                                                            Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email