Πρόσκληση 10ης/2018 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             10ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (7-8-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   03-08–2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 139

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης               

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                   Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                 Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 7ην Aυγούστου 2018 ημέρα της εβδομάδα Τρίτη ώρα 12: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση   και διάθεση πίστωσης,   συντήρησης   ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των Σχολείων της   Σχολικής     Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2 Έγκριση   αιτήματος   και διάθεση πίστωσης  για την συντήρηση των κεντρικών σωληνώσεων Καλοριφέρ στο 2ο Γυμνάσιο Κιάτου.
3 Έγκριση αιτήματος     και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια δύο (2) κλιματιστικών στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου.
4 Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας έντεκα (11) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το 2ο ΓΕΛ Κιάτου.
5 Έγκριση και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του υπαλλήλου της Σχολικής Επιτροπής σε ειδικό σεμινάριο με θέμα (Λειτουργία & Αρμοδιότητες Σχολικών Επιτροπών Δήμων) που θα γίνει στην Αθήνα στις   24-09-2018.
6 Έγκριση αιτήματος     και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών σε λογιστή για την οικονομική διαχείριση και παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Σικυωνίων).
7 Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά του Ευαγγελόπουλου Παναγιώτη σχετικά με την διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων από το κυλικείο του   1ου ΓΕΛ Κιάτου.

                        

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email