Πρόσκληση 10ης/2016 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14-06-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 09-06-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 186
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Γεώργας Χρήστος
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Ντρίμερης Δημήτριος
7. Τσαμαντά Ελένη
8. Κουκουμέλη Γεώργιος
9. Κοκκωνίτη Αγγελική
10. Τσιόγκα Αθανασία

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 14 Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 4ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
2. Υποβολή προτάσεων για το Σχέδιο «Στρατηγικού Σχεδιασμού» (Β΄ Φάση) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019.
3. Απευθείας ανάθεση προμήθειας λογισμικού προγράμματος Η/Υ Διαχείρισης Σχολικής Επιτροπής από την Εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email