Πρόσκληση 10ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-03-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Κιάτο,                 20-03-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                            Αριθμ. Πρωτ.:           3633

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 24η Μαρτίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισµός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισµού έργου «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων & επισκευής φθορών στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες»
2. Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων»
3. Καθορισµός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Εργασίες καθαρισµού χώρων Νεκροταφείων Δήµου Σικυωνίων»
4. Καθορισµός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισµού έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην ΠΕ Κανελλοπούλου-Σφαγεία»
5. Καθορισµός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού εκτέλεσης έργου «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην ΤΚ Γονούσας»
6. Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνοπτικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Δεξαμενής για τις ανάγκες πυροπροστασίας»
7. Έγκριση ή μη πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων ΔΕ Στυμφαλίας»
8. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
9. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
11. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email