Πρόσκληση 1ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13-01-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κιάτο, 09-01-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 243

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

1.

Κελλάρη Βασίλειο

Αντιπρόεδρο

2.

Μυττά Ιωάννη

Μέλος

3.

Ζάρκο Δημήτριο

Μέλος

4.

Πανάγου Αθανάσιο

Μέλος

5.

Σπανό Κωνσταντίνο

Μέλος

6.

Μπουζιάνη Βασιλική

Μέλος

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 13ην Ιανουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση αγωγής της Παρασκευής Γεωργοπούλου.

2.

Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη μισθοδοσίας, υπερωριών, εκτός έδρας αποζημιώσεων και εργοδοτικών εισφορών, πάσης φύσεως μισθοδοτούμενων από το Δήμο μας κατά το έτος 2017.

Print Friendly, PDF & Email