Πρόσκληση 1ης/2017 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

 

ΚΙΑΤΟ 27/01/2017

Αρ. πρωτ.: …………

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ  

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου                           του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)                                   την Πέμπτη , 2 Φεβρουαρίου 2017και ώρα 19:30′, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Κτηματολογίου – Υποβολή Δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων στο Δήμο Σικυωνίων», από τον κ. Μαγκαφώση Αναστάσιο.
 1. 2.
Έγκριση σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019 (Β’ Φάση)»   και Έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης του .
 1. 3.
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης, έτους 2017.
 1. 4.
Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ Α’ 18) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 του αριθ. 20/1999 Γεν. Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ Β’ 444).
 1. 5.
Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (2η Θητεία) από 01/01/2017 έως 31/12/2018.
 1. 6.
Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης βοσκής, σύμφωνα με το άρθρο 1 της 1332/93570/2016 Υ.Α.       (ΦΕΚ Β’ 2848 ).
 1. 7.
Ανάκληση της αριθ. 543/2016 απόφαση Δ.Σ. με θέμα : «Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 67 και 70 του Π.Δ. 28/80, έτους 2017 .
 1. 8.
Τροποποίηση της αριθ.215/2016 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας Δήμου Σικυωνίων».
 1. 9.
Καθορισμός εργασίας των Υπηρεσιών του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, για το έτος 2017.
 1. 10.
Ενέργειες μετά την λήξη της μίσθωσης του ακινήτου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) την 17η Απριλίου 2017 .
 1. 11.
Επί του από 24/10/2016 εγγράφου του εκπροσώπου Τ.Κ. Ματίου με θέμα: «Κατασκευή ποτίστρας στην θέση «Σινόρι».
 1. 12.
Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας: Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και συντήρηση υφιστάμενων στη Δ.Ε. Φενεού.
 1. 13.
Έγκριση της αρ. 06/2016 απόφασης Δ.Ε.Π. περί «Αναγκαιότητας απόκτησης κτίσματος σε γειτνίαση με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου».
 1. 14.
Έγκριση της αρ. 07/2016 απόφασης Δ.Ε.Π. περί «Αναγκαιότητας κατασκευής WC εντός του Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ψαρίου».
 1. 15.
Έγκριση της αρ. 64/2016 απόφασης Σχ. Επ. Β/θμιας Εκπαίδευσης περί «Τοποθέτησης προκατασκευασμένης αίθουσας στο 2ο Γυμνάσιο Κιάτου».
 1. 16.
Επί του με αριθ. πρωτ. 1244/27-1-2017 αιτήματος του κ. Μαράκη Αυγουστή περί «Παραχώρησης χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Γκούρας για την πραγματοποίηση τηλεοπτικού γυρίσματος» .
 1. 17.
Διαγραφή οφειλών από καταλόγους εισφοράς σε χρήμα Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία.
 1. 18.
Έγκριση της μελέτης : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ & ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ»
 1. 19.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ Τ. Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
 1. 20.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ» της αριθ. 3/2015 μελέτης της Τ.Υ.  
 1. 21.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ» της αριθ. 5/2016 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 22.
Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αριθ.11/2011 μελέτης της Τ.Υ.  
23 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Τμήμα Α & Τμήμα Β) Ε.Ο ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ – ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ( Α’ Ειδικός προϋπολογισμός 2011)» της αριθ.11/2011 μελέτης της Τ.Υ.
Print Friendly, PDF & Email