Αιτήσεις προγράμματος “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”

Αγροτικά θέματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιεύθηκε η «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020 για το έτος 2016» με ΦΕΚ3442/Β/2016 και ΑΔΑ: Ω8ΣΕ4653ΠΓ-ΙΚΣ.

Δείτε επισυναπτόμενο σχετικό αρχείο

Print Friendly, PDF & Email

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης “ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ”

Αγροτικά θέματα

                                      

Ελληνική Δημοκρατία                                                     Κιάτο   05-05-2016

Νομός Κορινθίας                                                            

Δήμος Σικυωνίων                                                            

Τμ. Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2                                                      

Τ.Κ.: 202 00 Κιάτο                                                            

Τηλ.: 2742 360 129                                                            

FAX: 2742 0 23562                                                                  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ.

     Διαβιβάστηκε στο Δήμο μας από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Π.Ε. Κορινθίας, Προδημοσίευση που αφορά το Υπομέτρο 6.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2014 – 2020.

     Η ανακοίνωση έχει αποσταλεί στις Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού, και στους Πρόεδρους & Εκπρόσωπους της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων και των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Σικυωνίων, προκειμένου να αναρτηθεί στους συνήθεις χώρους ανακοινώσεων για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

     Ολόκληρη το κείμενο της προδημοσίευσης είναι διαθέσιμο στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) στο Κιάτο, γραφείο 6 Ηλ. Καλπαξής.

Print Friendly, PDF & Email