Πίνακας Θεμάτων 17ης/2018 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 30-10-2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 17/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 29-10-2018

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για πραγματοποίηση προγραμμάτων Δημιουργικής απασχόλησης.

         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.43/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

             2. Κατανομή ποσού 30.335,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του   Δήμου Σικυωνίων (2η Κατανομή 2017).

 

  

   ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.44/2018                 Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 16ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 16-10-2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 16/2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 11-10-2018

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση της αριθμ.40/2018 (ΑΔΑ: ΩΔΒΖΟΚ3Ξ-Φ33) Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής.

       ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.42/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

                  

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 15ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 04-10-2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 15/2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 03-10-2018

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και απευθείας ανάθεση μίσθωσης του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.40/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

2.   Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των εξής σχολικών μονάδων α) του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 5ο Νηπιαγωγείο Κιάτου και β) 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.41/2018                 Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

                  

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 14ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 209-2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 14/2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 20-9-2018

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας /καθαριστή στο Νηπιαγωγείο Κάτω Διμηνιού.

         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.39/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

                      

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 13ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 129-2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 13/2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 11-9-2018

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση καθαρίστριας/ καθαριστή στο Νηπιαγωγείο Κάτω Διμηνιού και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την επιλογή της θέσης καθαρίστριας/καθαριστή

  

         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.35/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

 1. Περί σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-202».

             ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.36/2018                 Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ

3. Έγκριση διενέργειας και διάθεση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο Απολύμανση στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019»

          

          ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.37/2018                 Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ

4. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 33.510,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως 3η κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

               ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.38/2018                 Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ

                      

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 12ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 318-2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 12/2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 30-8-2018

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παραχώρηση χώρων της σχολικής μονάδας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Ν.Π.Δ.Δ «Η ΜΗΚΩΝΗ», προκειμένου να στεγασθεί το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Δ.Ε Σικυωνίων με το διακριτικό τίτλο 1ο Κ.Δ.Α.Π. ΜΗΚΩΝΗ

 

   ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.34/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

                       

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 11ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 23-7-2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 11/2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 20-7-2018

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Αποδοχή   δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας από την εταιρεία «ECOELASTIKAA.E» στην σχολική μονάδα Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασίου.

      

   ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.33/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

                      

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 10ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 17-7-2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 10/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 16-7-2018

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Έγκριση διενέργειας και διάθεση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών για την ανανέωση του προγράμματος (SManagementPlus) με την Εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ»

 

   ΟΜΟΦΩΝΑ-

               Αριθ. Απόφ.30/2018                  Αριθ. πρωτ.                              ΠΡΟΣ:

 

       2. Έγκριση αρχικού αιτήματος της προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

      ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.31/2018                 Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

     3. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 32/2018                 Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ:

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 9ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 25-06-2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 09/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 22-06-2018

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων από το Ίδρυμα Μποδοσάκη στην σχολική μονάδα του Νηπιαγωγείου Μεσινού.

      

ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.25/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

       2. Παραχώρηση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Σικυώνια» 2018.

 

         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.26/2018                 Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

3 Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στο Ίδρυμα Κορινθιακών Μελετών για πραγματοποίηση εκδήλωσης.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 27/2018                 Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ:

 

4. Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου στο Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κρυονερίου για πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης

      

            ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 28/2018                 Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ

 

 

5. Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μουλκίου για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

                     Αριθ. Απόφ. 29/2018                 Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 8ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 04-06-2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 08/2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 01-06-2018

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 33.510,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως 2η κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

      

ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.20/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

       2. Κατανομή ποσού 30.335,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (1η Κατανομή 2017).

 

         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.21/2018                 Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

3 . Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του μισθωτή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διακοπή της σύμβασής του

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 22/2018                 Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ:

 

4. Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ο Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 23/2018                 Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ

5. Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης ποσού προμήθειας κουρτινών για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 24/2018                 Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 7ης/2018 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 16-5- 2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 07/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 15-5-2018

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Κορινθίας (PALSO)»   για διενέργεια εξετάσεων».

       ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.17/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

       2.   Ανάκληση της αριθμ. 49/2017(ΑΔΑ:6Δ43ΟΚ3Ξ-Ο04) Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής περί έγκρισης Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2016.

 

 

         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.18/2018                 Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

3 .Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2016.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ. 19/2018                 Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 6ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 17 Απριλίου 2018

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της αριθ. 06/2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 16-4-2018

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2018 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

 

       ΟΜΟΦΩΝΑ-

                     Αριθ. Απόφ.15/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

 1. Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης ποσού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου.

         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.16/2018                 Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 5ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 12 Απριλίου 2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 05/2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 11-4-2018

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για φιλοξενία του 26ου Συστήματος Προσκόπων Αθηνών.

                        

                                     ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.14/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 4ης/2018 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 28 Μαρτίου 2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 04/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     27-3-2018

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου                          ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.12/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

2. Τροποποίηση της αριθμ.09/2018 (ΑΔΑ:ΩΝΖΚΟΚ3Ξ-1Ε0) Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής».

                         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.13/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 3ης/2018 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 13 Μαρτίου 2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 03/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     09-3-2018

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής &Γερμανικής γλώσσας σχολικού έτους 2017-2018.

                         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.07/2018                 Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των εξής σχολικών μονάδων: α) 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου & 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου β) Νηπιαγωγείο Ψαρίου και γ) 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου

                         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.08/2018                  Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ:

 

 1. Ορισμός Διαχειριστών του τραπεζικού λογαριασμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων & συνδιαχειριστών των τραπεζικών λογαριασμών της κάθε σχολικής μονάδας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

                          ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.09/2018                 Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

 1. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 36.000,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Α΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2018 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

                         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.10 /2018                 Αριθ. πρωτ.                     ΠΡΟΣ

 

4. Έγκριση διενέργειας και διάθεση πίστωσης εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

 

                        

                   ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.11 /2018                 Αριθ. πρωτ.                     ΠΡΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 2ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 14 Φεβρουαρίου 2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 02/2018 ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     13-02-2018

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Αποδοχή Χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2017-2018.

                         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.04/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

   2.   Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

                         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.05/2018                 Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ:

     3. Κατανομή ποσού 30.335,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (Γ΄ Κατανομή 2016)».

                         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.06/2018                 Αριθ. πρωτ.                      ΠΡΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 1ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                        Κιάτο 01 Φεβρουαρίου 2018

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 01/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     31-01-2018

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Υπηρεσιών.

                         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.01/2018                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

   2.   Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών.

                         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.02/2018                 Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

     3. Παραχώρηση αίθουσας   του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για πραγματοποίηση Αποκριάτικης Εκδήλωσης.

                        ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.03/2018                  Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 14ης/2017 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 20 Δεκεμβρίου 2017

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 14/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     19-12-2017

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Αίτημα παράτασης σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης στον κ. Δημητρίου Χρήστο

                         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.53/2017         Αριθ. πρωτ.                                 ΠΡΟΣ:

2.   Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

       Αριθ. Απόφ. 54/2017        Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

3. Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση του 3ο Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 2ου Νηπιαγωγείου Κιάτου για εξόφληση λογαριασμού ύδατος.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

        Αριθ. Απόφ. 55/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

4. Έγκριση διενέργειας και διάθεση πίστωσης υπηρεσίας διοργάνωσης μουσικών εκδηλώσεων για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενόψει των Χριστουγεννιάτικων Εορτών.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 56/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 13ης/2017 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 07 Δεκεμβρίου 2017

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της αριθ. 13/2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     06-12-2017

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.150,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Δ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2017 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

                         ΟΜΟΦΩΝΑ-

                      Αριθ. Απόφ.50/2017         Αριθ. πρωτ.                                 ΠΡΟΣ:

 

2.   Εξουσιοδότηση Προέδρου για μεταφορά ποσού 9.998,28€ από τον τραπεζικό λογαριασμό της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής της τράπεζας Eurobank, στον λογαριασμό μισθοδοσίας της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

       Αριθ. Απόφ. 51/2017        Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

 

3. Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στον Σύλλογο Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας για πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 52/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 11ης/2017 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 19 Οκτωβρίου 2017

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της αριθ. 11/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     18-10-2017

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 30.150,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Γ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2017 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

          

         ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ.39/2017         Αριθ. πρωτ.                                              ΠΡΟΣ:

 

   2 Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για πραγματοποίηση προγραμμάτων Δημιουργικής απασχόλησης

 

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

       Αριθ. Απόφ. 40/2017        Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

 

3. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Σχολικών Μονάδων α) 3ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου β) Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας και γ) Νηπιαγωγείο Ψαρίου.

 

 

             ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 41/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 10ης/2017 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 15 Σεπτεμβρίου 2017

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της αριθ. 10/2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     15-09-2017

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Έγκριση αρχικού αιτήματος απολύμανσης στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ.33/2017         Αριθ. πρωτ.                                              ΠΡΟΣ:

 

2   Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών απολύμανσης στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσής της στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

       Αριθ. Απόφ. 34/2017        Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

 

3.Έγκριση πρακτικών διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και απευθείας ανάθεση μίσθωσης του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου

 

             ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 35/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

 

4.. Περί σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για το διδακτικό έτος 2017-2018.

 

             ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ36/2017         Αριθ. πρωτ.                                               ΠΡΟΣ:

 

 

 

5.Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στον Δήμο Σικυωνίων για κάλυψη εκτάκτων λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

             ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 37/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

 

6.Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων α) 3ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου και 2ο Νηπιαγωγείο Κιάτου β) Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου και γ) 7ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου και 1ο Νηπιαγωγείο Κιάτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 38/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 9ης/2017 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 24 Αυγούστου 2017

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της αριθ. 9/2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 23-08-2017

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για πρόσληψη δύο (2) καθαριστριών /καθαριστών».

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 32/2017          

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 8ης/2017 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 04 Αυγούστου 2017

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της αριθ. 8/2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 03-08-2017

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Νηπιαγωγείου Μεγάλου Βάλτου.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

          Αριθ. Απόφ. 29/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

 

 

   2.   Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2017 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

       ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 30/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

3.«Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις καθαριστριών/ καθαριστών α) μία (1) θέση στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πασίου και β) μια (1) θέση στο 6ο Νηπιαγωγείο Κιάτου και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την επιλογή των θέσεων καθαριστριών/καθαριστών».

      

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 31/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 7ης/2017 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 14 Ιουνίου 2017

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της αριθ. 7/2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 13-06-2017

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Παραχώρηση χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση Καλοκαιρινής Εκδήλωσης

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 26/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

 

 

   2.   Έγκριση αρχικού αιτήματος της προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 27/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

3.Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 28/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 6ης/2017 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 08 Ιουνίου 2017

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της αριθ. 6/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 07-06-2017

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Νηπιαγωγείου Ψαρίου.

             ΟΜΟΦΩΝΑ-

                   Αριθ. Απόφ. 19/2017         Αριθ. πρωτ.                                    ΠΡΟΣ:

               2.Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου

             ΟΜΟΦΩΝΑ-

             Αριθ. Απόφ. 20/2017         Αριθ. πρωτ.                                         ΠΡΟΣ:

3.Έγκριση αρχικού αιτήματος προμήθειας φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του Νηπιαγωγείου Πασίου.

             ΟΜΟΦΩΝΑ-

               Αριθ. Απόφ. 21/2017         Αριθ. πρωτ.                                        ΠΡΟΣ:

       4. Απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του Νηπιαγωγείου Πασίου.

             ΟΜΟΦΩΝΑ-

                 Αριθ. Απόφ. 22/2017         Αριθ. πρωτ.                                      ΠΡΟΣ:

         5. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Β΄κατανομή 2017) λειτουργικών δαπανών έτους 2017 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

         ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 23/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ

6. Παραχώρηση του προαυλίου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου –Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης για πραγματοποίηση εκδήλωσης

 

       ΟΜΟΦΩΝΑ-

     Αριθ. Απόφ. 24/2017         Αριθ. πρωτ.                                                 ΠΡΟΣ:

 

7. Απευθείας ανάθεση για την ανανέωση του προγράμματος «SManagementPlus» με την Εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ».

   ΟΜΟΦΩΝΑ-

   Αριθ. Απόφ. 25/2017         Αριθ. πρωτ.                                                   ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 5ης/2017 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 05 Μαΐου 2017

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της αριθ. 5/2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 04-05-2017

 

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 6o Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 18/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 4ης/2017 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 27 Απριλίου 2017

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της αριθ. 4/2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     26-04-2017

 

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διακοπή της παράτασης της σύμβασής της.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 17/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 3ης/2017 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 30 Μαρτίου 2017

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της αριθ. 3/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     29-03-2017

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Κορινθίας για διεξαγωγή εξετάσεων.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 12/2017        

                                                                                                                       

 1. Κατανομή ποσού 30.335,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας                        Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (Β΄ Κατανομή 2016).

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

       Αριθ. Απόφ. 13/2017                                                                         

 

 1. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Α΄κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2017 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

             ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 14/2017                                                              

 

 1. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Δημοτικού Σχολείου Φενεού

             ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 15/2017                                                                          

 

 1. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο Νηπιαγωγείο Μεσινού».

             ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 16/2017                                                              

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 2ης/2017 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 7 Φεβρουαρίου 2017

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της αριθ. 2/2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     06-02-2017

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 10/2017         Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

 

2. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

       Αριθ. Απόφ. 11/2017        Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 1ης/2017 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 1 Φεβρουαρίου 2017

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της αριθ. 1/2017   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     31-1-2017

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Έγκριση αρχικού αιτήματος παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 1/2017         Αριθ. πρωτ.                                               ΠΡΟΣ:

 1. Έκτακτη       Οικονομική ενίσχυση Νηπιαγωγείου Στυμφαλίας.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

       Αριθ. Απόφ. 2/2017        Αριθ. πρωτ.                                               ΠΡΟΣ:

 

 1. Αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών ασφάλειας Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 3/2017         Αριθ. πρωτ.                                               ΠΡΟΣ:

 

 1. .Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 4/2017         Αριθ. πρωτ.                                         ΠΡΟΣ

 

 

 

 1. Εξουσιοδότηση Προέδρου Σχολικής Επιτροπής για μεταφορά χρημάτων τραπεζικού λογαριασμού του Δημοτικού Σχολείου Φενεού από την τράπεζα Eurobank       στην Τράπεζα Πειραιώς .

              ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 5/2017         Αριθ. πρωτ.                                         ΠΡΟΣ

 

 1. Αποδοχή Χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2016-2017».

               ΟΜΟΦΩΝΑ-

        

         Αριθ. Απόφ. 6/2017         Αριθ. πρωτ.                                         ΠΡΟΣ

 1. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής καταστροφής υλικού του άρθρου 199 παρ.6 του Ν.3463/2006».

               ΟΜΟΦΩΝΑ-

        

         Αριθ. Απόφ. 7/2017         Αριθ. πρωτ.                                         ΠΡΟΣ

 1. Παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης

 

               ΟΜΟΦΩΝΑ-

        

         Αριθ. Απόφ. 8/2017         Αριθ. πρωτ.                                         ΠΡΟΣ

 

 1. Παραχώρηση χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του       6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης

               ΟΜΟΦΩΝΑ-

        

         Αριθ. Απόφ. 9/2017         Αριθ. πρωτ.                                         ΠΡΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 14ης/2016 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 30 Δεκεμβρίου 2016

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της αριθ. 14/2016   ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     29-12-2016

ΘΕΜΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης στον κ. Δημητρίου Χρήστο.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 46/2016                                

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 13ης/2016 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 07 Δεκεμβρίου 2016

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της αριθ. 13/2016   ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     06-12-2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Απευθείας ανάθεσηπρομήθειας φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Πασίου.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

         Αριθ. Απόφ. 40/2016                                 Αριθ. πρωτ:                  ΠΡΟΣ:

 

 1. 2.Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

   ΟΜΟΦΩΝΑ-

       Αριθ. Απόφ. 41/2016        Αριθ. πρωτ.                                             ΠΡΟΣ:

 

 1. 3.Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2015.

           ΟΜΟΦΩΝΑ

         Αριθ. Απόφ. 42/2016       Αριθ. πρωτ.                                              ΠΡΟΣ:

 

 1. 4.Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο Σύλλογο Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης

               ΟΜΟΦΩΝΑ

         Αριθ. Απόφ. 43/2016       Αριθ. πρωτ.                                              ΠΡΟΣ:

 

 1. 5.Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης.

           ΟΜΟΦΩΝΑ

         Αριθ. Απόφ. 44/2016       Αριθ. πρωτ.                                              ΠΡΟΣ:

 1. 6.Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Δ΄κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων»

ΟΜΟΦΩΝΑ

         Αριθ. Απόφ. 45/2016       Αριθ. πρωτ.                                              ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 12ης/2016 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 14 Οκτωβρίου 2016

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 12/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 12-10-2016

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2016-2017.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 35/2016 Αριθ. πρωτ: ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 36/2016 Αριθ. πρωτ: ΠΡΟΣ:

Απευθείας Ανάθεση προμήθειας φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του Νηπιαγωγείου Κρυονερίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 37/2016 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Συζήτηση της προσφοράς σταθερής τηλεφωνίας Vodafone.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Απόφ. 38/2016 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

Περί απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Απόφ. 39/2016 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 8ης/2016 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κιάτο 24 Μαΐου 2016
(Ν.Π.Δ.Δ.)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 8/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 23-05-2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Φενεού.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 20/2016

2. Απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού κουρτίνων και κουρτινόβεργων για την κάλυψη αναγκών του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 21/2016

3. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Δημοτικού Σχολείου Φενεού.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 22/2016

4. Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 30.335,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Β΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 23/2016

5. Παραχώρηση του προαυλίου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου-Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης για πραγματοποίηση εκδήλωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 24/2016

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 9ης/2016 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κιάτο 25 Μαΐου 2016
(Ν.Π.Δ.Δ.)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 9/2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 24-05-2016

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποδοχή δωρεάς κλιματιστικού με τοποθέτηση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 25/2016

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 7ης/2016 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κιάτο 17 Μαΐου 2016
(Ν.Π.Δ.Δ.)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 7/2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 16-05-2016

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ολοήμερου Τμήματος του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας για πραγματοποίηση έκθεσης παιχνιδιών.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 19/2016

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 6ης/2016 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κιάτο 11 Απριλίου 2016
΄(Ν.Π.Δ.Δ.)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 6/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 08-04-2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πίστωσης ποσού για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του υπό ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 2ου Δημοτικό Σχολείο Κιάτου».

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 16/2016

2. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3o Δημοτικού Σχολείου Κιάτου».

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 17/2016

3. Ρύθμιση οφειλών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων).
.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 18/2016

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 5ης/2016 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κιάτο 15 Μαρτίου 2016
΄(Ν.Π.Δ.Δ.)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 5/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 11-03-2016

ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κατανομή πίστωσης ποσού 30.335,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων (Γ’ κατανομή 2015) στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 12/2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή Χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2015-2016.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 13/2016

2. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Α΄ κατανομή 2016)».

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 14/2016

3. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή υλικού σχολικών μονάδων.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 15/2016

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 4ης/2016 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κιάτο 24 Φεβρουαρίου 2016
΄(Ν.Π.Δ.Δ.)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 4/2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 23-02-2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, για πραγματοποίηση Αποκριάτικης Εκδήλωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 11/2016

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 3ης/2016 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
΄(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 22 Φεβρουαρίου 2016

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 3/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 19-02-2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. . Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 4/2016

2. Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 5/2016
3. Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 6/2016

4. Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 7/2016

5. Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 8/2016

6. Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του 1ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 9/2016

7. Ρύθμιση οφειλών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων)

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 10/2016

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 2ης/2016 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
΄(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 09 Φεβρουαρίου 2016

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 2/2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 05-02-2016

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παραχώρηση χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 3/2016

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 1ης/2016 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 27 Ιανουαρίου 2016

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 1/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 26-1-2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 1/2016

2. Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 2/2016

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 16ης/2015 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 16 Δεκεμβρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 16/2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 15-12-2015

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο Σύλλογο Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης
ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 37/2015 Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 15ης/2015 συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 09 Δεκεμβρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 15/2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 08-12-2015

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2015-2016».

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 33/2015
2. Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 34/2015

3. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Γ΄ κατανομή 2015)
ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Απόφ. 35/2015
4. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σχολικών μονάδων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 36/2015

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 14ης/2015 συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 10 Νοεμβρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 14/2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 09-11-2015

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Έγκριση αιτήματος και ανάθεση αναγόμωσης πυροσβεστήρων και συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσής της στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 32/2015

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 13ης/2015 συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 06 Νοεμβρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 13/2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 05-11-2015

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας/ καθαριστή»

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 30/2015

2.Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου του 4ου Δημοτικού σχολείου Κιάτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 31/2015

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 12ης/2015 συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 19 Οκτωβρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 12/2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 16-10-2015

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για μία θέση καθαρίστριας/ καθαριστή στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου και 4ο Νηπιαγωγείο Κιάτου και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την επιλογή της θέσης της καθαρίστριας/καθαριστή.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 28/2015

2. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Νηπιαγωγείου Ψαρίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 29/2015

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 11ης/2015 συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 07 Οκτωβρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 11/2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 06-10-2015

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για πρόσληψη τριών (3) καθαριστριών /καθαριστών.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 27/2015

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 10ης/2015 συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 25-09-2015

 

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της αριθ. 10/2015   ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της     24-09-2015

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων στα  σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για το διδακτικό έτος 2015-2016.

               ΟΜΟΦΩΝΑ-

       Αριθ. Απόφ. 25/2015    

 

     2. Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για τρείς (3) θέσεις καθαριστριών/ καθαριστών    α) μία θέση Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου ,β) μία θέση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου και 5ο Νηπιαγωγείο Κιάτου και γ) μία θέση στο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την επιλογή των θέσεων καθαριστριών.

           ΟΜΟΦΩΝΑ-

          Αριθ. Απόφ. 26/2015    

Print Friendly, PDF & Email