Πίνακας θεμάτων 7ης/2017 TAΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 22/03/2016    
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 07ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 21/03/2017   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α’ Ανάκληση των αρ. 492/2016, 493/2016 & 494/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. ομόφωνα 72      
β’ Συμμετοχή στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Κρήτη ομόφωνα 73      
γ’ Επί του αρ. πρωτ. 67/17.3.2017 εγγράφου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου. ομόφωνα 74      
δ’ Παραίτηση του Δήμου Σικυωνίων από την άσκηση εφέσεως & κατάργηση δίκης. ομόφωνα 75      
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ». ομόφωνα 76      
2 Πρόταση για τον καθορισμό χώρων για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανόδιων νομάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Α5/696/83 (ΦΕΚ Β’ 243) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. ΓΠ/23641/2003 (ΦΕΚ Β’ 973). ομόφωνα 77      
3 Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα στο Δήμο Σικυωνίων . ομόφωνα 78      
4 Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΚΟΥΛΑΦΕΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ από δημοτικό ακίνητο της οδού Λυκούργου 3 στο Κιάτο. ομόφωνα 79      
5 Χρηματικό βοήθημα σε οικονομικά αδύναμους Δημότες. αποσύρεται      
6 Επί της αρ. 3/2017 απόφασης Τ.Κ. Πασίου περί δωρεάν παραχώρησης δημοτικού οικοπέδου στον Τ.Ο.Ε.Β. Πασίου. αποσύρεται      
7 Επί αρ. πρωτ. 83/17.2.2017 αιτήματος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σικυώνας – Ξυλοκάστρου περί: «Μετακίνησης εκπαιδευτικών με μαθητικά δρομολόγια» .  ομόφωνα 80      
8 Παραχώρηση χρήσης του προαυλίου & του Κλειστού Γυμναστηρίου (παλαιά αίθουσα) του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για Όλους», περιόδου 2016-2017. ομόφωνα 81      
9 Παραχώρηση χρήσης του 1ου ορόφου του Δημοτικού ακινήτου (κληροδοτήματος Άννας Τσουτσάνη) στην οδό Μετ. Σωτήρος στην Δ. Κ. Σικυωνίων στο «Λύκειο Ελληνίδων». κατά πλειοψηφία 82      
10 Δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας Θεάτρου στο «ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ» στις 13 & 14 Μαΐου 2017 σύμφωνα με την § 2 της 238/2015 κανονιστικής. ομόφωνα 83      
11 Δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας Θεάτρου στο Σύλλογο «ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στις 30 Απριλίου 2017 σύμφωνα με την § 2 της 238/2015 κανονιστικής. ομόφωνα 84      
12 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018. ομόφωνα 85      
13 Τροποποίηση της αριθ. 419/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής χορήγησης Βεβαίωσης σε παραγωγούς Λαϊκών Αγορών». ομόφωνα 86      
14 Ανάκληση της αριθ. 517/2016 απόφασης Δ.Σ περί: «Έγκρισης Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού ομόφωνα 87      
15 Ανάκληση της αριθ. 518/2016 απόφασης Δ. Σ περί: « Έγκρισης Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού)». ομόφωνα 88      
16 Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ». (17/2017 απόφαση Δ.Λ.Τ.Σ) ομόφωνα 89      
17 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ της αρ. 2/2017 μελέτης της Τ. Υ. ομόφωνα 90      
18 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» (αριθ. 5/2017 μελέτης της Τ.Υ.) ομόφωνα 91      
19 Αδυναμία εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ομόφωνα 92      
20 Έγκριση της αριθ. 49/2017 απόφασης της Οικονομική Επιτροπής περί: «Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & προϋπολογισμού έτους 2017 . ομόφωνα 93      
21 Έγκριση της αριθ. 1/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2017 των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 60.670,00€ ( 1η Κατανομή ) . ομόφωνα 94      
22 Έγκριση της αριθ. 19/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ», περί: «1ης τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους». ομόφωνα 95      
23 Έγκριση της αριθ. 26/2017 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί «Τροποποίησης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους». ομόφωνα 96      
24 Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ». ομόφωνα 97      
25 Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.(78/2017 Ο.Ε.) ομόφωνα 98      
26 Έγκριση διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης έργου: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗN Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ . ομόφωνα 99      
27 Διάλυση σύμβασης έργου με τίτλο: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΔIΜHΝΙΟΥ αποσύρεται      
28 Σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αρ. 18/2011 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 100      
29 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ της αρ. 11/2012 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 101      
30 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ της αρ. 6/2015 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 102      
31 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. ομόφωνα 103      
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 3ης/2017 TAΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 22/02/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 03ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 21/02/2017   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α’ Πρόταση για τον καθορισμό αριθμού αδειών, ύψους & τρόπου τελών είσπραξης για την άσκηση Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου στο Δήμο Σικυωνίων. 33
β’ Σύμφωνη γνώμη για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον χώρο που έχει παραχωρηθεί στο Ναυτικό ‘Ομιλο Κιάτου, το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017. 34
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Πρόταση ψηφίσματος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Σικυωνίων» . 35
2 Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ αξίας άνω των 5.869,41 € έτους 2017. 36
3 Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών της επιτροπής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ και σύνταξης ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ αξίας μέχρι 5.869,41 € έτους 2017. 37
4 Πρόταση για τον καθορισμό χώρων για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανόδιων νομάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Α5/696/83 (ΦΕΚ Β’ 243) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. ΓΠ/23641/2003 (ΦΕΚ Β’ 973). 38
5 Επί του αρ. πρωτ. 61/13.02.2017 εγγράφου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: Απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων. 39
6 Αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης για την ανάπλαση της πλατείας Πλουμιστού, μετά την αρ. 4/2017 απόφαση της Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) . 40
7 Αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας της γέφυρας ποταμού Ελισσώνα (πλησίον Δικαστικού Μεγάρου) μετά την αρ. 5/2017 απόφαση της Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) . 41
8 Ανάκληση της αρ. 5/2017 απόφασης Δ.Σ. με τίτλο: Έγκριση της αρ. 7/2017 απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων περί «Κατάρτισης & ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» και λήψη νέας. 42
9 Ανάκληση της αρ. 6/2017 απόφασης Δ.Σ. με τίτλο: Έγκριση της αρ. 8/2017 απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων περί «Κατάρτισης & ψήφισης της Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σικυωνίων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να χρηματοδοτειθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου » και λήψη νέας. 43
10 Έγκριση της αρ. 1/2017 απόφασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ περί Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2016. 44
11 Γνωστοποίησης ανακοίνωσης έργου: «Διαχείριση των υδάτων της περιοχής Μεγάλου Βάλτου».
12 Έγκριση της αρ. 7/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ περί πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Υλικών. 45
13 Έγκριση της αρ. 12/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ περί αποζημίωσης μελών του Δ.Σ. του Ν.Π. 46
14 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκ/σμού στη Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) 47
15 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκ/σμού στη Τ.Κ. Πασίου. 48
16 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκ/σμού στη Τ.Κ. Μουλκίου. 49
17 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκ/σμού στη Τ.Κ. Κρυονερίου. 50
18 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκ/σμού στη Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού. 51
19 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκ/σμού στη Τ.Κ. Σουλίου. 52
20 Παράταση της διάρκειας συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της Υπηρεσίας: «Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Σικυωνίων» της αρ. 26/2016 μελέτης της Τ.Υ. 53
21 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ (LIFE 12 NAT/GR/000275) της αρ. 11/2016 μελέτης της Τ.Υ. 54
22 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αρ. 22/2014 μελέτης της Τ.Υ. 55
23 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ» της αρ. 5/2016 μελέτης της Τ.Υ. 56
24 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ της αρ. 29/2014 μελέτης της Τ.Υ. 57
25 Σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ της αρ. 3/2013 μελέτης της Τ.Υ. 58
26 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. Στυμφαλίας». 59
27 Έγκριση της αρ. 24/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, μετά την αρίθμ. 8070/01-02-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας, χρήσης 2017» 60
28 Έγκριση της αρ. 25/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» 61
29 Έγκριση της αρ. 26/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), για το γ΄ τρίμηνο του έτους 2016» 62
30 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού έργου με τίτλο: «Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ». 63
31 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
32 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
33 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης της Δ.Ε. Σικυωνίων». 64
34 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας». 65
Print Friendly, PDF & Email