Πίνακας θεμάτων 23ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 19/10/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 23ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 18/10/2016
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Αποδοχή προγράμματος με τίτλο: «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2016-2017 και προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα . 407
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Επέκταση αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στο σύνολο της Εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Σικυωνίων,   σύμφωνα με την 256/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου».
2 Υδροδότηση Τοπικής Κοινότητας Ψαρίου από την Τ.Κ. Καλλιάνων της Δ.Ε. Στυμφαλίας. 408
3 Ανόρυξη δοκιμαστικής υδροαδρευτικής γεώτρησης, σε ιδιοκτησία του Δήμου στην Τοπ. Κοινότητα Καισαρίου Δ. Ε. Στυμφαλίας . 409
4 Ανάκληση της αριθ. 243/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού). 410
5 Ανάκληση της αριθ. 245/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού). 411
6 Τρόπος διάθεσης καλλιεργήσιμης γης     (αγροκτήματα) Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ε. Στυμφαλίας . 412
7 Τροποποίηση της 315/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων». 413
8 Έγκριση της 32/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης περί: «Παραχώρησης χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον Αθλητικό όμιλο Κιάτου “ΑΡΑΤΟΣ”». 414
9 Έγκριση της 41/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης περί: «Παραχώρησης χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στο Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου ». 415
10 Έγκριση Πρα.κτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
11 Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ στν Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
12 Επί αιτήματος τοποθέτησης (2) αιθουσών (προκατ) στο σχολικό συγκρότημα Τ.Κ. Καλλίανων. 416
13 Επί του με αριθ. πρωτ. 13599/14-9-2016 αιτήματος του κ. Βαρδουνιώτη Γεωργίου, περί : Αγοράς νερού από την Τ.Κ. Μοσιά 417
14 Αναγκαιότητα εκμίσθωσης Κτηνοτροφικών Στεγάστρων στην θέση   «ΣΚΑΦΙΔΙΑ» της Τ.Κ. Γκούρας Δημοτικής Ενότητας Φενεού . 418
15 Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την «Χορήγηση Βεβαιώσεων σε παραγωγούς Λαϊκών Αγορών». 419
16 Κανονισμός Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Σικυωνίων (Κιάτου) του Δήμου Σικυωνίων.
17 Δεύτερη Προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016. 420
18 Επιστροφή του 50% των καταβληθέντων Δημοτικών τελών έτους 2015 σύμφωνα με την αριθ. 280 /2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου . 421
19 Χορήγηση άδειας ή μη,   τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων στην οδό Περιάνδρου έμπροσθεν   ιδιοκτησίας Βαμβακάρη Μιχαήλ . 422
20 Χορήγηση άδειας ή μη,   τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος Εισόδου – Εξόδου οχημάτων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθ. 15 , έμπροσθεν ιδιοκτησίας Τασινόπουλου Άγγελου. 423
21 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργο: «Επισκευή συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ. Κ. Πασίου».    424
22 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. 425
23 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστουχώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη , Μιαούλη & Πετμεζά».  426
24 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.ΚΤ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Οδοποιία Δ. Κ. Κιάτου», της αρ. 12/2015 μελέτης της Τ.Υ.. 427
25 Έγκριση της αριθ. 235/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους». 428
26 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 429
Print Friendly, PDF & Email