Πίνακας θεμάτων 21ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 28/09/2016    
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 21ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 27/09/2016
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 7η AGRO QUALITY FESTIVAL έκθεση τροφίμων που θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης & Φιλίας στις 14-15-16 Οκτωβρίου 2016, σε συνεργασία με την εταιρία «ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.-ΔΑΡΗΣ Κ. ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «ΦΕΝΕΑ ΓΗ». Κατά πλειοψηφία                       Λευκό-Καρακούσης, Μαυραγάνη, Σκαρμούτσος κατά-Νανόπουλος, Μπακόλιας 372     ΠΑΥ     /2016
β Παραχώρηση της αίθουσας του δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Πανοράματος και του προαυλίου χώρου, για τη διεξαγωγή της «1ης Φθινοπωρινής γιορτής με τους καρπούς της Γης» που διοργανώνει η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Στη σκιά της Ντουρντουβάνας» από 25 έως 30 Οκτωβρίου 2016. ομόφωνα                                     με την θετική ψήφο του προέδρου 373      
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση Πρακτικού καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΚΙΚΑ ΛΕΩΝΙΔΑ του Ιωάννη στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας – Βασιλικού. Κατά πλειοψηφία                     Λευκό- Μαυραγάνη, Νανόπουλος 374     ΠΑΥ     /2016
2 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» (2η Θητεία). κατά πλειοψηφία 375      
3 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η Μηκώνη» (2η Θητεία). κατά πλειοψηφία         Λευκό- Νανόπουλος 376      
4 Συγκρότηση ελεγκτικού οργάνου για την άσκηση αρμοδιοτήτων ελέγχου και βεβαιώσεων παραβάσεων Παιδότοπων, των διατάξεων του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α. 36873/2.7.2007 (ΦΕΚ Β’ 1364).  ομόφωνα 377      
5 Αναγκαιότητα ανταλλαγής εδαφικής λωρίδας ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων με εδαφική λωρίδα συνιδιοκτησίας Ειρήνης Χρυσικού & Ιωάννη Γαβαλά. αποσύρεται      
6 Εκμίσθωση ή μη του Δημοτικού Ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Εθν. Αντίστασης στην Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου). ομόφωνα 378      
7 Πρόταση έκδοσης Κανονισμού για διενέργεια εμποροπανηγύρεων κατά τις τοπικές εορτές της «Αγ. Σωτήρας» & «Παναγίας» από το Συμβούλιο Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου), με την αρ. 59/2016 απόφασή του. κατά πλειοψηφία 379      
8 Διακοπή λειτουργίας καταστήματος ΔΕΗ στο Κιάτο. ομόφωνα 380      
9 Επιχορήγηση Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών για το έτος 2016. ομόφωνα 381     ΠΑΥ     /2016,   2.500,00€
10 Διαγραφή οφειλών από καταλόγους εισφοράς & αποζημίωσης ΠΕ Κανελλοπούλου-Σφαγεία και την εκ νέου βεβαίωσής τους. ομόφωνα 382      
11 Διαγραφή χρεώσεων από καταλόγους Τ.Α.Π. της Δ.Ε. Σικυωνίων. ομόφωνα 383      
12 Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών της Δ.Ε. Σικυωνίων. ομόφωνα 384      
13 Ανάκληση της αρ. 346/2016 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση της αρ. 38/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» περί ανανέωσης ή μη συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ του προσωπικού των παιδικών σταθμών το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος ”Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”». ομόφωνα 385      
14 Εγκατάσταση μηχανήματος αυτόματης ανάληψης χρημάτων (Α.Τ.Μ.) της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, στο Δημαρχείο Κιάτου. ομόφωνα 386      
15 Παράταση Σύμβασης Μίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΒΛΑΣΙΟΥ, στην οδό Περιάνδρου & Ιπποκράτους 15, για την στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου. ομόφωνα 387      
16 Παράταση Σύμβασης Μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου), με «μισθώτρια» την ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου. ομόφωνα 388      
17 Έγκριση της αρ. 23/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού & δημιουργία νέων πιστώσεων». ομόφωνα 389      
18 Έγκριση της αρ. 24/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.»   περί «Ορισμού Ορκωτού Λογιστή για έλεγχο του Ισολογισμού χρήσεως 2016». αποσύρεται      
19 Έγκριση της αρ. 74/2016 απόφασης (σε ορθή επανάληψη) του Ν.Π.Δ.Δ. Δημ. Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους». κατά πλειοψηφία                   Λευκό- Σκαρμούτσος, Νανόπουλος, Γεώργας, Μπακόλιας, Ραυτόπουλος, Σπανός 390      
20 Έγκριση της αρ. 83/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημ. Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους». κατά πλειοψηφία                   Λευκό- Σκαρμούτσος, Νανόπουλος, Γεώργας, Μπακόλιας, Ραυτόπουλος, Σπανός 391      
21 Χορήγηση άδειας τομής για ενίσχυση-επέκταση τηλεφωνικού δικτύου (Ο.Τ.Ε.) στην πλατεία Ελευθερίας. ομόφωνα 392      
22 Έγκριση & Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη για επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Καισαρίου» ομόφωνα 393      
23 Έγκριση & Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη για Ύδρευση Τ.Κ. Καστανιάς, Κυλλήνης & Καλιάνων από πηγές Κυλλήνης». ομόφωνα 394      
24 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΙΑΤΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΛΙΣΣΩΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΣΩΤ. ΠΟΥΛΟΥ» της αρ. 15/2015 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 395      
25 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αρ. 22/2014 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 396      
26 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ» της αρ. 20/2012 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 397      
27 Ανάκληση της αρ. 170/2016 απόφασης Δ.Σ. & της αρ. 248/2016 ΠΑΥ με ανάλογη ανατροπή Κ.Α. λόγω πληρωμής εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου Σικυωνίων από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, για το συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. «Τοπική Αυτ/ση, οι Προσφυγικές Ροές και το Μεταναστευτικό ζήτημα – Επιπτώσεις στην Κοινωνία, την Οικονομία και τον Τουρισμό» στην Σάμο 2-3-4 Ιουνίου 2016. ομόφωνα 398      
28 Έγκριση της αρ. 192/2016 απόφασης Ο.Ε. περί «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016» κατά πλειοψηφία                   Λευκό- Σκαρμούτσος, Νανόπουλος, Γεώργας,, Ραυτόπουλος, Σπανός 399      
29 Έγκριση της αρ. 201/2016 απόφασης Ο.Ε. περί «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016» κατά πλειοψηφία                   Λευκό- Σκαρμούτσος, Νανόπουλος, Γεώργας,, Ραυτόπουλος, Σπανός 400      
30 Έγκριση της αρ. 206/2016 απόφασης Ο.Ε. περί «Αποδοχή ποσού για -Καταβολή των μισθωμάτων σχολικών μονάδων που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μας, σύμφωνα με το 3852/2010 και αφορούν την χρονική περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2016- και τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» κατά πλειοψηφία         Λευκό- Νανόπουλος 401      
31 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. (216/2016 απόφαση Ο.Ε.) κατά πλειοψηφία         Λευκό- Νανόπουλος 402      
32 Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για ενίσχυση πιστώσεων για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μέχρι 31/12/2016. (218/2016 απόφαση Ο.Ε.) κατά πλειοψηφία         Λευκό- Νανόπουλος 403      
33 Λήψη απόφασης για την εκτός έδρας Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την §10 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 ομόφωνα 404      
Print Friendly, PDF & Email