Πίνακας θεμάτων 2ης/2017 EKTAΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 10/02/2017
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 2ης/2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 09/02/2017           
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ     ΔΙΑΤΑΞΗ
α Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων. 30
ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ
1 Επί του με αριθ. Πρωτ. 3797/25-1-2017εγγράφου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα: Μεταστέγαση της Μονάδας Υγείας (ΠΕΔΥ) Κιάτου στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας (ΠΕΔΥ) Κιάτου. 31
2 Παραχώρηση ή μη του Αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, για την πραγματοποίηση του ετήσιου χορού των μαθητών της Γ’ τάξης του 1ου & 2ου ΓΕΛ Κιάτου». 32
Print Friendly, PDF & Email