Πίνακας θεμάτων 18ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 16/08/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 18ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 12/08/2016
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Αναγνωριστική γεωλογική έκθεση υδροαρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Τιτάνης Δήμου Σικυωνίων». 320
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Συμπλήρωση της αρ. 249/2016 απόφασης Δ.Σ. περί «Ορισμού μέλους στην Επιτροπή Γνωμάτευσης Αισθητικής Αρτιότητας». 321
2 Τροποποίηση της αρ. 354/2015 απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου μας. 322
3 Τροποποίηση της 13/2015 απόφασης Δ.Σ. περί Ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου μας, στο Α/θμιο & Β/θμιο συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων Ν. Κορινθίας, λόγω παραίτησης. 323
4 Επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΣ, στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με την 256/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου . 324
5 Παραχώρηση της πλατείας Τ.Κ. Γκούρας, για εκδήλωση στον Πανφενεατικό Αθλητικό Σύλλογο, στις 18/08/2016 έως το πρωί της 19/08/2016. 325
6 Παραχώρηση προαυλίου χώρου & αίθουσας εκδηλώσεων του Λυκείου Γκούρας, στο Σύλλογο γυναικών Φενεού για εκδήλωση στις 20 & 21 Αυγούστου 2016. 326
7 Αίτημα για κοπή δένδρων στην οδό Βοέδα στο Κιάτο. 327
8 Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού από βυτιοφόρο όχημα ιδιοκτησίας Βαρδουνιώτη Γεωργίου, στο Δήμο Σικυωνίων. 328
9 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ που βρίσκεται στην οδό   Περιάνδρου 112 & Πελλήνης 20 στο Κιάτο. 329
10 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας ΝΟΥΣΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑΣ που βρίσκεται στην οδό   Ι. Πολέμη στο Κιάτο. 330
11 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ που βρίσκεται στην οδό     Ποσειδώνος 25 στο Κιάτο. 331
12 Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2016. 332
13 Προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016, έπειτα από διαγωνισμό. 333
14 Έγκριση της αρ. 31/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» περί 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 334
15 Εξέταση της με αρ. πρωτ. 4604/07.04.2016 ένστασης κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ της αρ. 22/2012 μελέτης της Τ.Υ. 335
16 Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ της 50/2011 μελέτης. 336
17 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)   του έργου:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ) της αρ. 01/2015 μελέτης. 337
18 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ   ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της αρ. 3/2015 μελέτης. 338
19 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ) της αρ. 1/2015 μελέτης. 339
20 Συνδιοργάνωση στρογγυλής τράπεζας για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνας. 340
Print Friendly, PDF & Email