Πίνακας θεμάτων 17ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 26/07/2016      
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν  
          Της αριθμ. 17ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 25/07/2016  
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
                                         ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
                 Α’ Ψήφισμα διαμαρτυρίας και συμπαράστασης στα 40 παιδιά και τους 30 εργαζόμενους στο Σπίτι το “Χαμόγελο του Παιδίου” στην Αρχαία Κόρινθο.  Ομόφωνα 289        
                                     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Μεταστέγαση του   Γυμνασίου της Τ.Κ. Καλλιάνων   της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων.    Κατά                   Πλειοψηφία 290        
2 Αναγκαιότητα εγκατάστασης ανελκυστήρα   στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου. Ομόφωνα 291        
3 Συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου: «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.                  Αποσύρεται          
4 Συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου: «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» .                Αποσύρεται          
5 Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στον Τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο μας. Κατά                   Πλειοψηφία 292        
6 Ανάκληση της 156/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Έγκριση της αριθ. 13/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων για την Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων.                                                                                      Ομόφωνα 293        
7 Ανάκληση της 157/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έκδοση Κανονισμού επιβολής Τελών χρήσεως του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων.                                    Ομόφωνα 294        
8 Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.) του Δήμου Σικυωνίων ( σύμφωνα με το άρθρο 78του ν. 3852/2010 ). Αναβολή 295        
9 Εξουσιοδότηση   Δημάρχου περί της δρομολόγησης των προβλεπόμενων εκ του νόμου ενεργειών, λόγω της μη τήρησης από το Δήμο Κορινθίων των εγκριθέντων περιβαλλοντικών     όρων που αφορούν την υδροδότηση του προαναφερθέντος από τις πηγές της Δ.Ε. Στυμφαλίας.                                              Κατά                     Πλειοψηφία 296        
10 Απολογισμός ομαδικών στειρώσεων ζώων συντροφιάς . Ομόφωνα 297        
11 Επί του με αριθ. πρωτ. 10360/11-7-2016 αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου περί: «Διοργάνωση ΛΕΥΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ στο Κιάτο την                   30-7-2016» . Κατά             Πλειοψηφία 298        
12 Παραχώρηση χρήσης χώρου της Πλατείας Πλουμιστού στην Δ. Κ. Σικυωνίων για τοποθέτηση Ψησταριάς την 5η και 6η Αυγούστου 2016. Κατά πλειοψηφία 299        
13 Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε Οικονομικά αδύναμους πολίτες του Δήμου μας. Κατά                   Πλειοψηφία 300        
14 Παράταση μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στον α’ όροφο επί της οδού Αστέρι Κοββατζή στην Δ. Κ. Σικυωνίων  Κατά                   Πλειοψηφία 301        
15 Άνοιγμα   Τραπεζικού Λογαριασμού με σκοπό την κατάθεση εσόδων για την εκπλήρωση των Εκπαιδευτικών και Φιλανθρωπικών σκοπών του Ιδρύματος Υποτροφιών «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» .                                      Ομόφωνα 302        
16 Επί του με αριθ. πρωτ. 7726/1-6-2016 αιτήματος της Μαγδαληνής Παπαγιαννοπούλου . Ομόφωνα 303        
17 Επί του με αριθ. πρωτ. 24/18-7-2016 αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου, «ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ» . Κατά                 Πλειοψηφία 304        
18 Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (διαμονή) επιστημόνων στο πλαίσιο του 3ου τακτικού Καλοκαιρινού Σχολείου (Summer School) που θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην πόλη του Κιάτου .                                    Ομόφωνα 305        
19 Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης Τ. Κ. Μποζικών . Αποσύρεται          
20 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Ψαροπούλου Δέσποινας που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 6 στην Δ.Κ. Σικυωνίων .                                    Ομόφωνα 306        
21 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: “Επισκευή-Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ. Κ. Παραδεισίου”,   της αρ. 20/2012 μελέτης της Τ.Υ.                                    Ομόφωνα 307        
22 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά, της αρ. 02/2013 μελέτης της Τ.Υ.                                  Ομόφωνα 308        
23 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση -Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου” της αρ. 94/2009 μελέτης της Τ.Υ.                                   Ομόφωνα 309        
24 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση «ΤΡΥΠΑ» Τ.Κ. Καισαρίου”, της αρ. 10/2015 μελέτης της Τ.Υ.                                  Ομόφωνα 310        
25 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: “Επισκευή & Αποκατάσταση Παραλιακής Γέφυρας στον ποταμό Κύριλλο του Δήμου Σικυωνίων” , της αρ. 20/2014 μελέτης της Τ.Υ.                                  Ομόφωνα 311        
26 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ τακτοποιητικού) του έργου: «Επισκευή – Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων στις Τ.Κ. Σικυώνος & Μεσινού και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαλιωτίου».                                    Ομόφωνα 312        
27 Έγκριση της 65/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2013». Κατά                   Πλειοψηφία 313        
28 Έγκριση της 66/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2014». Κατά                 Πλειοψηφία 314        
29 Έγκριση της 67/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2015». Κατά                 Πλειοψηφία 315        
30 Έγκριση της 69/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». Κατά                   Πλειοψηφία 316        
31 Έγκριση της αριθ. 168/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής   με θέμα: “Αποδοχή ποσού για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Α΄ Τριμήνου του έτους 2016 και Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους “.                                  Ομόφωνα 317        
32 Έγκριση της αριθ. 171/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής   με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για ένταξη έργων ΘΗΣΕΑ.»
Ομόφωνα 318        
33 Έγκριση της αριθ. 174/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής   με θέμα: “Τροποποίηση   Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016”.
Ομόφωνα 319        
Print Friendly, PDF & Email