Πίνακας θεμάτων 16ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 14/07/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 16ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 13/07/2016
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Παραχώρηση της πλατείας Τ.Κ. Καισαρίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καισαρίου, για εκδήλωση (Μουσική Βραδιά) το Σάββατο,                     6 Αυγούστου 2016. 266
β Χωροθέτηση κάδων στην οδό Ποσειδώνος στη Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) 267
γ Έγκρισή της αρ. 6/2016 απόφασης Τ.Κ. Πασίου περί «Αιτήσεως Σπ. Δήμου & Τιμ. Παπαδόπουλου» 268
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ψήφιση σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 Δήμου Σικυωνίων. 269
2 Έγκριση της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος   (CLLD/LEADER) Βόρειας Πελοποννήσου. 270
3 Παραχώρηση χρήσης του ασθενοφόρου οχήματος στον Τομέα ΕΚΑΒ Κορίνθου. 271
4 Επί αρ. πρωτ. 8775/15.06.2016 αιτήσεως του Εθελοντικού Οργανισμού για παιδιά «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». 272
5 Φύλαξη Κοινοχρήστων Χώρων & Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων. 273
6 Επί της αρ. πρωτ. 10228/8.7.2016 αιτήματος ομάδας πολιτών που κατοικούν στο Ανατολικό τμήμα της παραλιακής οδού Καλογεροπούλου & στο αντίστοιχο τμήμα της Π.Ε.Ο. (Εθν. Αντιστάσεως) 274
7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρδευσης   ΤΚ Μποζικών ΔΕ Σικυωνίων Δήμου Σικυωνίων
8 Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΞΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου στην Τ.Κ. Μεσινού. 275
9 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 76η Πανελλήνια Ορειβατική Συγκέντρωση για το έτος 2016, που διοργανώνει ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κορίνθου στη Λίμνη Δόξα της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου μας, στις 16 και 17 Ιουλίου 2016. 276
10 Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (διαμονή – διατροφή) εθελοντικής ομάδας Κτηνιάτρων (ΕΔΚΕ) στο πλαίσιο των εθελοντικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Ιουλίου 2016 στην πόλη του Κιάτου.- 277
11 Απευθείας εκμίσθωση χώρου του εγκιβωτισμένου τμήματος του ποταμού Ελισσώνα, στον ΜΑΡΙΝΑΤΟ Ιωάννη του Γεωργίου, για προσωρινή εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών. 278
12 Τροποποίηση της αρ. 313/2014 απόφασης ΔΣ περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» 279
13 Τροποποίηση της αρ. 327/2014 απόφασης ΔΣ περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στο Σύνδεσμο Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ». 280
14 Τροποποίηση της αρ. 329/2014 απόφασης ΔΣ περί συγκρότησης Επιτροπής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ. 281
15 Τροποποίηση της αρ. 335/2014 απόφασης ΔΣ περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 282
16 Παραχώρηση χρήσης της πλατείας Τ.Κ. Ματίου στις 19 & 20 Ιουλίου 2016, στην ΓΚΙΟΚΑ ΜΑΡΙΝΑ για την διεξαγωγή εκδήλωσης (πανηγύρι). 283
17 Έγκριση της αρ. 06/2016 απόφαση Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας-Βασιλικού με θέμα: «Ένταξη έργου   επισκευής- συντήρησης   χώρου γηπέδου μπάσκετ   στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας-Βασιλικού » 284
18 Καθορισμός εργασίας των Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2016. 285
19 Επί αρ. πρωτ. 9305/23.06.2016 αιτήματος για μείωση των ηλεκτροδοτούμενων τετραγωνικών μέτρων. 286
20 Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, για παράλληλη διάθεση ενός (1) Τεχνικού υπάλληλου του Δήμου μας,με σκοπό, την άμεση και αποτελεσματικότερη εκτέλεση Πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων. 287
21 Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2016 288
Στο σημείο αυτό ομόφωνα διεκόπη η συνεδρίαση λόγω περασμένου της ώρας και ως εκ τούτου δεν συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 
22 Αναγκαιότητα εγκατάστασης ανελκυστήρα   στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου.  
23 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: Επισκευή-Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου,   της αρ. 20/2012 μελέτης της Τ.Υ.  
24 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά, της αρ. 02/2013 μελέτης της Τ.Υ.  
25 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση -Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου, της αρ. 94/2009 μελέτης της Τ.Υ.   
26 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση «ΤΡΥΠΑ» Τ.Κ. Καισαρίου, της αρ. 10/2015 μελέτης της Τ.Υ.  
27 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: Επισκευή & Αποκατάσταση Παραλιακής Γέφυρας στον ποταμό Κύρριλο του Δήμου Σικυωνίων , της αρ. 20/2014 μελέτης της Τ.Υ.  
28 Έγκριση της 65/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2013».
 
29 Έγκριση της 66/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2014».  
30 Έγκριση της 67/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2015».  
31 Έγκριση της 69/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».  
Print Friendly, PDF & Email