Πίνακας θεμάτων 10ης/2016 συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                         Π Ι Ν Α Κ ΑΣ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   ΖΩΗΣ

10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ (29-08-2016) ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

A/A ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ
1 Λήψη απόφασης περί : «Επαναχορήγηση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου.» 33/2016

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.- Το   Τμήμα Τοπικής Οικ/κης Ανάπτυξης

             Ενταύθα

2.- Τον κ. Κόλλια

Παναγιώτη

Στυμφαλία

20016 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ

2 Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας & όρων χρήσης αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων. 34/2016

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.- Toκ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

         Ενταύθα

3 Περί προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 35/2016

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.- Το   Τμήμα Τοπικής Οικ/κης Ανάπτυξης

             Ενταύθα

2.- Τον κ. Πραχαλιά Βασίλειο

Ασπρόκαμπος

20016 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ

4 Αίτηση ιδιοκτήτη Κ.Υ.Ε. για τοποθέτηση σκιάστρου έμπροσθεν του καταστήματος , της κ. Παπαστρατή Σοφίας επί της οδού Κλεισθένους 47 στην Δ. Κ. Κιάτου. 36/2016

ΟΜΟΦΩΝA

NAI

1.- Την κ. Παπαστρατή Σοφία

Κλεισθένους   47

202-00 ΚΙΑΤΟ

5 Τιμητικό αφιέρωμα   και πραγματοποίηση εκδήλωσης εις μνήμη των ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΩΝ επί της οδού Άγγελου Σικελιανού στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου. 37/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Toκ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

         Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email