Eγγραφές & επανεγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Ανακοινώσεις

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου στο Τμήμα Παιδικής Φροντίδας, Παιδείας & Δ.Β.Μ οδός Κλεισθένους 83, Κιάτο .

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο του Τμήματος Παιδικής Φροντίδας Παιδείας & Δ.Β.Μ οδός Κλεισθένους 83, για την παραλαβή των σχετικών αιτήσεων και την ενημέρωσή τους για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2742028743.

Στους Παιδικούς Σταθμούς για το έτος σχολικό έτος 2017-18 εγγράφονται παιδιά ηλικίας 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2013 έως και 1/3/2015).

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή νηπίων που πρέπει να υποβληθούν είναι:

 1. 1.Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 2. 2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου)
 3. 3.Δικαιολογητικά εργασίας (Τα παρακάτω δικαιολογητικά (σχετικά με την εργασία) αφορούν και τους δύο γονείς:

Για εργαζόμενους:

 • Στον Ιδιωτικό Τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο της σύµβασης µε τον εργοδότη.
 • Στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
 • Για ελεύθερους επαγγελματίες: βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο, η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του. Σε περίπτωση οικογενειακής επιχείρησης (που απασχολείται ο/η σύζυγος και είναι ατομική) απαιτείται η έναρξη από την Δ.Ο.Υ. και Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη όπου να αναφέρεται το αντικείμενο της επιχείρησης όπως και το ωράριο του υπαλλήλου, με υπογραφή και σφραγίδα.
 • Για αυτοαπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα: Αντίγραφο εγγραφής στον Ασφαλιστικό φορέα (ΟΓΑ).
 • Για άνεργους γονείς : Πρόσφατη Βεβαίωση Ανεργίας.
 1. 4. Βεβαίωση Υγείας του Νηπίου ( το έντυπο περιλαμβάνεται στην αίτηση). Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του και της σελίδας του εμβολιασμού ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια και mantoux. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα θεωρηθεί ελλιπής.
 2. 5. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας και αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους.
 3. 6.Άδεια νόμιμης παραμονής για εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον παιδικό σταθμό, εκτός των ανα- φερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης δια- μονής στην χώρα μας ή προγενέστερη, συνοδευόμενη από την βεβαίωση ανανέωσης από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση γεννήσεως του παιδιού στην χώρα μας απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως.
 4. 7.Απόφαση επιμέλειας του παιδιού σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί είναι ενταγμένοι στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ φιλοξενώντας νήπια ωφελουμένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από το Τμήμα Παιδικής Φροντίδας Παιδείας & Δ.Β.Μ για το πρόγραμμα του έτους 2017-2018.

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα θα βγάλει σύντομα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν θα πρέπει να προβούν άμεσα στην υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.

Τηλ Επικοιν.2742-0-28743

Mail: mikoni@gmail.com

Paidsik@otenet.gr

Υπεύθυνη: Πάγκα Αγγελική

Print Friendly, PDF & Email
249-paidikoi

Οργανισμός Παιδικών Σταθμών

Δημοτική Αρχή

Ο Οργανισμός Παιδικών Σταθμών του Δήμου Σικυωνίων, προήλθε από τη συγχώνευση του Α΄ και Β΄ Παιδικού Σταθμού με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1176/11-9-2002 με σκοπό την παραμονή, την ημερήσια διατροφή, την διαπαιδαγώγηση και την ψυχαγωγία των νηπίων των εργαζόμενων γονέων, καθώς και την φυσική και ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

Στον Οργανισμό απασχολούνται δεκατρείς (13) νηπιαγωγοί, μπορεί να φιλοξενήσει και να εξυπηρετήσει μέχρι και εκατό (100) παιδιά, ηλικίας από δυόμιση (2.5) έως και τεσσεράμιση (4,5) χρόνων.

Τα παιδιά στο Παιδικό Σταθμό συτίζονται καθημερινά και παρακολουθούν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης. Διαθέτει πολλά παιχνίδια και παιδική χαρά, όπου τα παιδιά μπορούν να περνάνε ευχάριστα τις ώρες παραμονής τους εκεί.

249-paidikoi

Επίσης δύο με τρείς φορές το χρόνο (κυρίως Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά) ο Σταθμός μας διοργανώνει εκδηλώσεις τις οποίες μπορούν να παρακολουθούν οι γονείς.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 27420-28743

Print Friendly, PDF & Email