Χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων φύτευσης Αμπέλου

Αγροτικά θέματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων φύτευσης Αμπέλου”

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας εκδόθηκε Ανακοίνωση Τύπου «Για τη χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων φύτευσης Αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό».

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Print Friendly, PDF & Email

Απαγόρευση φυτεύσεων οιναμπέλων

Αγροτικά θέματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση φυτεύσεων οιναμπέλων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας υπενθυμίζει στους αμπελοκαλλιεργητές τα εξής :

  1. Απαγορεύεται η φύτευση αμπελώνων με ταξινομημένες οινοποιήσιμες ποικιλίες έως την 31-12-χωρίς να έχουν δικαίωμα φύτευσης (άδεια από την Δ.Α.Ο.Κ.)
  2. Φυτεύσεις νέων αμπελώνων επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις που αυτές καλύπτονται από «Νέα Δικαιώματα Φύτευσης», από «Δικαιώματα Αναφύτευσης» ή από Δικαιώματα που παρέχονται από το «Εθνικό Αποθεματικό», σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην αρ.286839/2-4-09 ΚΥΑ (ΦΕΚ/Β/655/9-4-09).
  3. Για φυτεύσεις εκτάσεων μικρότερες του στρέμματος δεν απαιτείται δικαίωμα φύτευσης, εφόσον ο καλλιεργητής δεν έχει άλλο αμπέλι και η παραγωγή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση εντός της εκμετάλλευσης.

4 Τα Οινάμπελα που έχουν φυτευτεί μετά την 31η Αυγούστου1998 χωρίς να έχουν αντίστοιχο δικαίωμα Φύτευσης και Άδεια ,δεν νομιμοποιούνται και οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να τα εκριζώσουν με ιδία δαπάνη.

  1. Στην περίπτωση που δεν προβούν στην άμεση εκρίζωση, επιβάλλεται χρηματική ποινή 1200 ευρώ / στρέμμα, η οποία ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία κοινοποίησης του προστίμου μετά την παρέλευση του οποίου διπλασιάζεται, εφόσον η παράνομη φυτεμένη έκταση συνεχίζει να υφίσταται.
  2. Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκτάσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (μέχρι 15-01 του επόμενου έτους), να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής στην Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
  3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και αφορούν τα Οινάμπελα, θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στην Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, στο τηλ. 27410-22156 και στα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας:

Γραφείο Α. Ο. Κορίνθου             27410-22145

Γραφείο Α. Ο. Κιάτου                 27420-22066

Γραφείο Α. Ο. Ξυλοκάστρου     27430-22038

Γραφείο Α. Ο. Δερβενίου           27430-31958

Γραφείο Α. Ο. Νεμέας                 27460-22824

Print Friendly, PDF & Email