Χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων φύτευσης Αμπέλου

Αγροτικά θέματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων φύτευσης Αμπέλου”

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας εκδόθηκε Ανακοίνωση Τύπου «Για τη χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων φύτευσης Αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό».

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Print Friendly, PDF & Email