Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η Μηκώνη»

Δημοτική Αρχή

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η Μηκώνη»

Σκοποί του νομικού προσώπου είναι:
Στον τομέα της Παιδείας

 • Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για τη την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου μάθησης.
 • Ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
 • Λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

Λειτουργία παιδικών, νηπιακών ή βρεφονηπιακών  σταθμών:

 • Παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
 • Παροχή υπηρεσιών καθημερινής φύλαξης & φροντίδας παιδιών, νηπίων ή και βρεφών.
 • πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών.
 • εξάλειψη κατά το δυνατό, των διαφορών που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων.
 • ευαισθητοποίηση σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
 • Προετοιμασία των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
 • Παροχή ημερήσιας διατροφής και φροντίδας στα παιδιά, στα νήπια ή/και βρέφη που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • προστασία της υγιεινής των παιδιών και μέριμνα για την υγειονομική    
 • κατάσταση των Σταθμών.
 • Προώθηση της συνεργασίας παιδαγωγών και γονέων μέσω επιμορφωτικών συναντήσεων, ανοιχτών συναντήσεων,  συζητήσεων και εκδηλώσεων.

Στον τομέα του πολιτισμού

 • Εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του πολιτισμού, προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων, που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία  και λειτουργία μουσείων, κ.λπ., καθώς και  μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων
 • Λειτουργία  Πνευματικού Κέντρου με τη δημιουργία  και λειτουργία σχολών διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, ωδείου και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων
 • Λειτουργία φιλαρμονικής με στόχο την καλλιέργεια του μουσικού αισθήματος και την ψυχαγωγία των κατοίκων   
 • Λειτουργία βιβλιοθήκης για τη διάδοση του βιβλίου και τη δυνατότητα ανάγνωσης αυτού μέσω του δανεισμού των βιβλίων  με στόχο την πνευματική καλλιέργεια των μαθητών και γενικότερα των κατοίκων   
 • Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή/και  συμμετοχή σε αυτά.
 • Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Έκδοση πολιτιστικών εντύπων.
 • Η επιλογή, ανάλυση, οργάνωση και επεξεργασία της τοπικής πολιτιστικής πληροφορίας, καθώς και η παραγωγή, διαχείριση, παρουσίαση και προβολή ποιοτικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής (Τ.Π.) και Πολυμέσων (Multimedia).
 • Yποστήριξη ψυχαγωγικών πολιτιστικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων.
 • Σύσταση και λειτουργία τμημάτων όπως μικτή συμφωνική ορχήστρα, χορωδία, κ.λ.π.

Στον τομέα του αθλητισμού

 • Συντήρηση, διαχείριση λειτουργία  και εκμετάλλευση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και χώρων άθλησης.
 • Διοργάνωση αγώνων μαζικών αθλημάτων και γενικότερα ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων και των κατοίκων σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις και διαδόση – προαγωγή και  ανάπτυξη της σωματικής πνευματικής και αισθητικής αγωγής των παιδιών.
 • Συνεργασία με σωματεία,  οργάνωση και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων.
 • Προώθηση και εφαρμογή αθλητικών προγραμμάτων , και προγραμμάτων  άθλησης καθώς επίσης και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
 • υποστήριξη μαζικού, σωματειακού αθλητισμού και υποστήριξη – ανάπτυξη σχολικού αθλητισμού.
 • προαγωγή και διάδοση του αθλητισμού.
 • αξιοποίηση των οργανωμένων χώρων άθλησης του γυμναστηρίου.

Στον τομέα του Περιβάλλοντος

 • Δράσεις και προγράμματα  που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου.
 • Εκπόνηση προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • Προγράμματα ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος, με σκοπό τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στους δημότες και την εξασφάλιση   της   ενεργούς συμμετοχής τους σε σχετικά προγράμματα της Ε.Ε. και σε πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Δήμος.
 • Υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με βάση το σχεδιασμό του Δήμου.
 • Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού με δημιουργία τοπικών δικτύων , οργανώσεων και ομάδων για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Προώθηση καινοτομικών και πιλοτικών μεθόδων διαχείρισης του περιβάλλοντος.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, πανεπιστημιακά ιδρύματα, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ομάδες πολιτών, κοινωφελείς επιχειρήσεις και ΝΠΔΔ των Ο.Τ.Α., συμμετοχή σε δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών και αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και χορηγιών για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων και ενεργειών.
Print Friendly, PDF & Email