Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Β. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

  Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Από την Πλειοψηφία
  1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
1ος αναπληρωματικόςΜπούρης Ευάγγελος
  1. Δομετίου Βασίλειος
2ος αναπληρωματικός Τσιάνος Ιωάννης
  1. Μυττάς Ιωάννης
3ος αναπληρωματικόςΚουτρέτσης Σπυρίδων
  1. 4.Χρυσικός Παύλος
 
Από την Μειοψηφία
  1. Γεώργας Χρήστος
1ος αναπληρωματικός   Λαλιώτης Γεώργιος
  1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
2ος αναπληρωματικός Νανόπουλος Βασίλειος
Print Friendly, PDF & Email