Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

A. Οικονομική Επιτροπή

  Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Από την Πλειοψηφία
  1. Μυττάς Ιωάννης
1ος αναπληρωματικόςΠανάγου Αθανάσιος
  1. Ζάρκος Δημήτριος
2ος αναπληρωματικός Σωτηρόπουλος Ιωάννης
  1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
3ος αναπληρωματικόςΦιακάς Παναγιώτης
  1. 4.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ.
 
Από την Μειοψηφία
  1. Σπανός Κωνσταντίνος
1ος αναπληρωματικός Ραυτόπουλος Γεώργιος
  1. Κελλάρης Βασίλειος
2ος αναπληρωματικός Λαλιώτης Γεώργιος
Print Friendly, PDF & Email