Μέλη Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ. «Η Μηκώνη»

Δημοτική Αρχή

Με την 313/2014 συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλίο του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η Μηκώνη» αποτελούμενο από τους εξής:

1. Ζάρκο Δημήτριο, Δημ. Σύμβουλο, ΠΡΟΕΔΡΟ, αναπληρούμενο από τον κ. Κουτρέτση Σπυρίδωνα.

2. Αλεξόπουλο Βασίλειο,  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, Δημ. Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ.  Μυττά Ιωάννη .

3.Κελλάρη Ιωάννα, Δημ. Σύμβουλο, αναπληρούμενη από την κ.  Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική.

4. Μπακόλια Παναγιώτη Δημ. Σύμβουλο, αναπληρούμενο, από τον κ. Γεώργα Χρήστο.

5. Μαυραγάνη Κυριακή Δημ. Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ.  Κελλάρη Βασίλειο.

6. Ζούμα Ηλία Δημότη, αναπληρούμενο  από τον κ.  Μπάρτζη Γεράσιμο .

7. Πετροπούλου Χρυσάνθη, Δημότη, με αναπληρώτρια την κ. Κοκκωνίτη Αγγελική .

8. Σπηλιώτη Όλγα Δημότη, με αναπληρώτρια, την  κ. Τσιόγκα Αθανασία .

9. Στούκα Μαρία-Ευαγγελία, εργαζόμενη, με αναπληρώτρια, τη  κ. Μυλωνά Ευαγγελία.

Print Friendly, PDF & Email