Μέλη Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.

Δημοτική Αρχή

 Με την 375/2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σικυωνίων, με την επωνυμία ”Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων΄΄ με διακριτικό τίτλο «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» αποτελούμενο από τους εξής:

  Τακτικό μέλος ιδιότητα   Αναπληρωματικό μέλος ιδιότητα
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης Δημ. Σύμβ. πλειοψηφίας   Φιακάς Παναγιώτης Δημ.Σύμβ. πλειοψηφίας
  Λεονάρδου Αναστάσιος Δημ. Σύμβ. πλειοψηφίας   Δομετίου Βασίλειος Δημ.Σύμβ. πλειοψηφίας
  Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. Δημ. Σύμβ. πλειοψηφίας   Κελλάρη Ιωάννα Δημ.Σύμβ. πλειοψηφίας
  Κελλάρης Βασίλειος Δημ. Σύμβ. μειοψηφίας   Λαλιώτης Γεώργιος Δημ. Σύμβ. μειοψηφίας
  Καΐτσα Ελένη Πρ. Συλ. Γυν. Μουλκίου   Δριτσοπούλου Καλλιόπη Γρ. Συλ. Γυν. Μουλκίου
  Παπαθανασίου Ελένη Δημότης   Πετροπούλου Χρυσάνθη Δημότης
  Ζάρκος Ευάγγελος Δημότης   Καρβουτζής Γεώργιος Δημότης
  Σπούλου Δήμητρα Δημότης   Σπηλιώτη Όλγα Δημότης
  Μπουζιώτη – Ραυτοπούλου Χαρίκλεια Δημότης   Καραχάλιο Παναγιώτη Δημότης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Σωτηρόπουλος Ιωάννης.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Print Friendly, PDF & Email