Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων

Δημοτική Αρχή

Με την αριθμ.310/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, (όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 292/2015, 31/2016, 207/2016, 113/2017 και 145/2017 όμοιες αποφάσεις), όρισε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», με έδρα το Δήμο Σικυωνίων, τους παρακάτω:

  1. Τον κ. Καραχάλιο Παναγιώτη, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον κ. Ζάρκο Ευάγγελο, Δημότη του Δήμου Σικυωνίων.
  2. Τον κ. Μυττά Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο, ως Αντιπρόεδρο αναπληρούμενο από τον κ. Τσιάνο Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας του Δήμου Σικυωνίων
  3. Την κα Κελλάρη Ιωάννα, Δημοτική Σύμβουλο αναπληρούμενη, από την κα Μπουζιάνη –Τσαντήλα Βασιλική Δημοτική Σύμβουλο, της πλειοψηφίας του Δήμου Σικυωνίων.
  4. Τον κ. Πανάγου Αθανάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος, αναπληρούμενο από τον κ. Θελερίτη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, της πλειοψηφίας του Δήμου Σικυωνίων.
  5. Τον κ. Σκαρμούτσο Νικόλαο , Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον κ. Σπανό Κων/νο, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας του Δήμου Σικυωνίων.
  6. Τον κ. Κορωναίο Παρασκευά, Διοικητή Λιμενικού Τμήματος, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον κ. Πλατή Κωνσταντίνο.
  7. Τον κ. Κάσσιο Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης ως τακτικό μέλος αναπληρούμενο από τον κ. Κεκερή Νικόλαο
  8. Τον κ. Κουσουλό Κων/νο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης ως τακτικό μέλος αναπληρούμενο από τον Παναγουλόπουλο Αναστάσιο.
  9. Τον κ. Καραβά Ανδρέα Δημοτικό Σύμβουλο, του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης της μειοψηφίας, ως τακτικό μέλος αναπληρούμενο από την κα Μαστέλλου Γεωργία

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Print Friendly, PDF & Email