Χ.Υ.Τ.Α.

Δημοτική Αρχή

Πρόεδρος: Νικολόπουλος Σωτήριος

Η Διαδημοτική Επιχείρηση συστάθηκε το 2001 (ΦΕΚ 1216/18-9-01) με σκοπό τη λειτουργία, διαχείριση και την εκμετάλλευση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) των Δήμων Σικυωνίων και Βέλου. Το ποσοστό συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίων, στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, είναι 70% ενώ το υπόλοιπο 30% ανήκει στο Δήμο Βέλου. Διοικείται από 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο και στεγάζεται σε δημοτικό κτίριο.

Ο ΧΥΤΑ βρίσκεται στη τοποθεσία «Λιτσάρδα» της περιοχής Μουλκίου του Δήμου Σικυωνίων. Εκτείνεται σε υψόμετρο 170 έως 250μ. από την επιφάνεια της θάλασσας, περιβάλλεται από πολύ απότομα πρανή και διαθέτει άριστη οπτική απομόνωση από τη γύρω περιοχή.

Η πρόσβαση στο ΧΥΤΑ γίνεται μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου 11 χλμ περίπου από την πόλη του Κιάτου. Η συνολική έκτασή του ανέρχεται σε 45 στρέμματα ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων, ο δε ενεργός χώρος ταφής των τμημάτων Α και Β είναι έκτασης 10.950m2 και 5.830m2 αντίστοιχα. Η λειτουργία της Α΄ φάσης του χώρου ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 2002.

Print Friendly, PDF & Email