ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Εθελοντισμός

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του για την ανάπτυξη της εθελοντικής προσφοράς των δημοτών, καλεί όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Ομάδα εθελοντών που στελεχώνει το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του Δήμου Σικυωνίων, να προσέλθουν στο Δημαρχείο Κιάτου για να υποβάλουν τη σχετική αίτηση έως την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι, ηλικίας 18-55 ετών, αφού παρακολουθήσουν δωρεάν την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου, θα αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας έγχρωμες.
  2. Επικυρωμένο φωτ/φο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  3. Επικυρωμένο φωτ/φο τίτλου σπουδών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
  4. Επικυρωμένο έγγραφο (βεβαίωση) απόδοσης ΑΦΜ ή εκκαθαριστικό σημείωμα.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).
  6. Επικυρωμένο φωτ/φο άδειας οδήγησης Β΄ κατηγορίας (για όσους ενδιαφέρονται για θέσεις οδηγών).
  7. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, για πολίτες κρατών – μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  8. Ιατρική γνωμάτευση από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας για την πιστοποίηση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, Δημαρχείο Κιάτου, γραφείο 6, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τηλέφωνο 27423 60117 (κα Γκαβάγια).

Print Friendly, PDF & Email