Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων – Ανακοίνωση

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο : 14-12-2015

Αρ. Πρωτ.: 905

Ταχ.Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 20200

Τηλ.: 27423- 60160

Fax: 27423- 60160

E-mail: dltsikyonion@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝΠΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες σκαφών, που ελλιμενίζονται στο Αλιευτικό Καταφύγιο Κιάτου και διατηρούν ετήσιες θέσεις, όπως μεταβούν στο Δημοτικό Κατάστημα (στην Οικονομική Υπηρεσία, Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο) μέχρι και τις 31/12/2015 για να προκαταβάλλουν τα προβλεπόμενα από την λιμενική νομοθεσία (Κ.Υ.Α. αριθ. 8122.1/29/16.7.2014) τέλη ελλιμενισμού για το έτος 2016.

Όσοι επιθυμούν να διατηρήσουν τη θέση που κατείχαν μέχρι σήμερα, θα πρέπει να ακολουθήσουν την παραπάνω διαδικασία, καθώς μετά τις 31/12/2015 και χωρίς νέα ειδοποίηση, οι διαθέσιμες θέσεις θα παραχωρούνται σε νέους ιδιοκτήτες σκαφών, που έχουν εκδηλώσει πρόθεση να εισέλθουν και να ελλιμενίζονται στο Αλιευτικό Καταφύγιο Κιάτου.

Οι χρήστες που δεν επιθυμούν πλέον τον ελλιμενισμό τους παρακαλούνται να προσέλθουν αιτούμενοι ως προς τούτο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Λιμενικό Τμήμα Κιάτου, σε χώρο του αλιευτικού καταφυγίου και να δημοσιοποιηθεί με κάθε μέσο.

Ο Αντιπρόεδρος

του Δ.Λ.Τ. Σικυωνίων

Καραχάλιος Παναγιώτης

Print Friendly, PDF & Email