ΔΗ.ΚΕ.Σ.

Δημοτική Αρχή

Με το ΦΕΚ 339/16-5-1996 συστάθηκε κατασκευαστική επιχείρηση, με την επωνυμία Δημοτική Κατασκευαστική Επιχείρηση Δήμου Σικυώνος. Με την τροποποιητική πράξη (ΦΕΚ 1368/25-9-2003) η ονομασία της επιχείρησης έγινε «Δημοτική Κατασκευαστική Επιχείρηση Σικυωνίων». Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο από τους οποίους τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, και τρεις (3) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου εκ των οποίων ο ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της πόλης.

Πρόεδρος της επιχείρησης είναι ο Δημήτριος Μανδέλος.

Η δραστηριότητά της έχει να κάνει με την κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής στην έκταση δικαιοδοσίας του Δήμου (οδοποιία, αποχέτευση, ύδρευση, πλατείες, αθλητικά έργα, αναπλάσεις, πράσινο κ.λ.π.). Έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε δημοπρασίες έργων στο Κιάτο καθώς και σε όμορους Δήμους. Με απευθείας αναθέσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο, αναλαμβάνει την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων του Κιάτου και των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Print Friendly, PDF & Email