Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Δημοτική Αρχή

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς χαρακτήρα και διοικείται από 7μελές Δ.Σ. αποτελούμενο από τους εξής:

1. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα, Δήμαρχο,  με αναπληρωτή τον κ. Λεονάρδο Αναστάσιο, δημοτικό σύμβουλο.

2. Θελερίτη Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ.  Χρυσικό Παύλο, δημοτικό σύμβουλο.

3. Ζάρκο Δημήτριο, δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ. Πανάγου Αθανάσιος .

4. Σαρχάνη Κωνσταντίνο, δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ.  Γεώργα Χρήστο.

5. Μπόμπολα Ιωάννη, δημότη, με αναπληρωτή τον κ.  Παπακρίβο Θωμά.

6. Κουτσούκο Αναστάσιο, εργαζόμενο Δ.Ε.Υ.Α.Σ., με αναπληρωτή το κ. Μαγκιρίδη Πέτρο.

7. Χριστοδούλου Παναγιώτη Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό του Τ.Ε.Ε. (ως εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα), με αναπληρωτή τον κ. Σπηλιόπουλο Κωνσταντίνο Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό του Τ.Ε.Ε.

Πρόεδρος Δ.Σ είναι ο Δήμαρχος κ. Σαταμτόπουλος Σπυρίδων, αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θελερίτης Γεώργιος και Γενικός Διευθυντής ο κ. Νίκας Παναγιώτης.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. λειτουργεί σύμφωνα με το ειδικό θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. (Ν. 1069/1980). Όταν ιδρύθηκε (ΦΕΚ 107/10-6-1996) είχε σκοπό την διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης του παλαιού Δήμου Σικυώνος (Κιάτου). Αργότερα με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1070/30-8-2000, μετονομάστηκε σε Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων Ν. Κορινθίας και επεκτάθηκε η αρμοδιότητά της και στα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα του διευρυμένου Καποδιστριακού Δήμου Σικυωνίων βάσει του Ν. 2539/97.

Στεγάζεται στο κτίριο του παλιού Δημαρχείου και στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού και απασχολεί 26 εργαζόμενους (3 ΠΕ, 4 ΤΕ, 14 ΔΕ και 3 ΥΕ).

Print Friendly, PDF & Email